Servicii complete în materia dreptului de uz

Existența dreptului de proprietate, în patrimoniul unei persoane, îi conferă acesteia o serie de posibilități:

 • posibilitatea de a folosi bunul (ex: posibilitate de a locui într-o casă);
 • posibilitatea de a obține beneficii în urma exploatării bunului (ex: posibilitatea de a închiria bunul);
 • posibilitatea de a dispune cu privire la bun (ex: posibilitatea de a vinde bunul).

In acest sens sunt prevederile art. 555 alin. 1 din noul Cod civil:

„Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege”.

Posibilitățile expuse mai sus pot să aparțină și unor persoane diferite, caz în care întâlnim dreptul de uz.

În cazul dreptului de uz, titularul dreptului de proprietate poartă denumirea de nud proprietar și are următoarea posibilitate:

 • posibilitatea de a dispune cu privire la bun (ex: posibilitatea de a vinde bunul).

Titularul dreptului de proprietate, denumit nud proprietar, are și o serie de obligații specifice, față de uzuar.

În cazul dreptului de uz, titularul acestui drept poartă denumirea de uzuar și are următoarele posibilități:

 • posibilitatea de a folosi bunul (ex: posibilitate de a locui într-o casă), dar numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale;
 • posibilitatea de a obține anumite beneficii în urma exploatării bunului (ex: posibilitatea de a cultiva un teren agricol), dar numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale.

În acest sens sunt prevederile art. 703 din noul Cod civil:

„Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia şi de a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii şi ale familiei sale”.

Titularul dreptului de uz are și o serie de obligații specifice, față de titularul dreptului de proprietate, respectiv față de nudul proprietar.

Dreptul de uz se dobândește în condițiile legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia dreptului de uz, constând, printre altele, în:

 • verificarea existenței/inexistenței dreptului de uz în patrimoniul unei persoane;
 • verificarea modului de dobândire al dreptului de uz;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de nud proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de nud proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de uzuar, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de uzuar, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale nudului proprietar împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale uzuarului împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină uzuar;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca un drept de uz să înceteze.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate