Servicii complete în materia dreptului de uzufruct

Existența dreptului de proprietate, în patrimoniul unei persoane, îi conferă acesteia o serie de posibilități:

 • posibilitatea de a folosi bunul (ex: posibilitate de a locui într-o casă);
 • posibilitatea de a obține beneficii în urma exploatării bunului (ex: posibilitatea de a închiria bunul);
 • posibilitatea de a dispune cu privire la bun (ex: posibilitatea de a vinde bunul).

În acest sens sunt prevederile art. 555 alin. 1 din noul Cod civil:

„Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege”.

Posibilitățile expuse mai sus pot să aparțină și unor persoane diferite, caz în care întâlnim dreptul de uzufruct.

În cazul dreptului de uzufruct, titularul dreptului de proprietate poartă denumirea de nud proprietar și are următoarea posibilitate:

 • posibilitatea de a dispune cu privire la bun (ex: posibilitatea de a vinde bunul).

Titularul dreptului de proprietate, denumit nud proprietar, are și o serie de obligații specifice, față de uzufructuar.

În cazul dreptului de uzufruct, titularul acestui drept poartă denumirea de uzufructuar și are următoarele posibilități:

 • posibilitatea de a folosi bunul (ex: posibilitate de a locui într-o casă);
 • posibilitatea de a obține beneficii în urma exploatării bunului (ex: posibilitatea de închiria bunul).

În acest sens sunt prevederile art. 749 din noul Cod civil:

” Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa „.

Titularul dreptului de uzufruct are și o serie de obligații specifice, față de titularul dreptului de proprietate, respectiv față de nudul proprietar.

Dreptul de uzufruct se dobândește în condițiile legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia dreptului de uzufruct, constând, printre altele, în:

 • verificarea existenței/inexistenței dreptului de uzufruct în patrimoniul unei persoane;
 • verificarea modului de dobândire al dreptului de uzufruct;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de nud proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de nud proprietar, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • stabilirea drepturilor conferite unei persoane în calitatea sa de uzufructuar, precum și a modului în care acestea pot fi exercitate;
 • stabilirea obligațiilor conferite unei persoane în calitatea sa de uzufructuar, precum și a modului în care acestea pot fi executate;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale nudului proprietar împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • protejarea drepturilor și intereselor legitime ale uzufructuarului împotriva oricăror atingeri aduse acestora;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca o anumită persoană să devină uzufructuar;
 • realizarea, în condițiile legii, a demersurilor care se impun pentru ca un drept de uzufruct să înceteze.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate