Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului procesual civil

Dumitru, Popescu și Asociații a obținut în instanță recunoașterea teoriei potrivit căreia în situația în care o instanță soluționează cauza în baza unor incidente procesuale nesupuse, în prealabil, discutării acestora de către părți, aceasta încalcă atât principiul contradictorialității, cât și principiul dreptului la apărare, fapt ce atrage nulitatea hotărârii pronunțate în astfel de condiții.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost acordate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal