Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului procesual civil

Dumitru, Popescu și Asociații obține în instanță confirmarea faptului ca în situația în care o instanță stabilește o situație de fapt contrară atât realității, cât și probelor de la dosar, acest lucru echivalează cu necercetarea fondului și pe cale de consecință atrage nulitatea hotărârii.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost acordate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal