Anularea actului constitutiv și reintegrarea unei persoane în calitate de asociat în cadrul unei societăți (comerciale)

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului societar

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat un fost asociat al unei societăți (comerciale) în vederea redobândirii calității de asociat.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță nulitatea actului constitutiv al societății și repunerea părților în situația anterioară, în sensul reintegrarii in calitate de asociat în cadrul societății.

În anumite situații o persoană care deține calitatea de asociat în cadrul unei societăți (comerciale) poate să își transfere această calitate către o altă persoană, în baza unei serii de contracte, iar în baza acestora actul constitutiv al societății se modifică în mod corespunzător.

În situația în care contractul prin care fostul asociat și-a transferat această calitate către noul asociat este nelegal întocmit, desființarea acestuia atrage, în condițiile legii, desființarea parțială a actului constitutiv și reintegrarea în calitatea de asociat.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu, Cornelia Drang și Cristina Gebăilă.

Echipa DPA Legal