Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului societar

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat un fost asociat al unei societăți (comerciale) în vederea redobândirii calității de asociat.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță nulitatea actului constitutiv al societății și repunerea părților în situația anterioară, în sensul reintegrarii in calitate de asociat în cadrul societății.

În anumite situații o persoană care deține calitatea de asociat în cadrul unei societăți (comerciale) poate să își transfere această calitate către o altă persoană, în baza unei serii de contracte, iar în baza acestora actul constitutiv al societății se modifică în mod corespunzător.

În situația în care contractul prin care fostul asociat și-a transferat această calitate către noul asociat este nelegal întocmit, desființarea acestuia atrage, în condițiile legii, desființarea parțială a actului constitutiv și reintegrarea în calitatea de asociat.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu, Cornelia Drang și Cristina Gebăilă.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Cesiunea părților sociale/acțiunilor

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Drepturile acționarului minoritar

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Excluderea unui asociat