În cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată, hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociaților sunt supuse unor condiții de prezența și cvorum diferite, după cum acestea privesc sau nu modificarea actului constitutiv.

În cazul hotărârilor care nu privesc modificarea actului constitutiv, potrivit art. 192 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acestea se adoptă, în mod valabil, cu votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale.

În cazul hotărârilor care privesc modificarea actului constitutiv, potrivit art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, acestea se adoptă, în mod valabil, cu votul unanim al asociaților.

Regulile expuse mai sus se aplică, afară de cazul când prin actul constitutiv se prevede altfel.

Cu alte cuvinte, actul constitutiv al unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată poate să stabilească alte condiții de prezență și cvorum decât cele stabilite de legea societară.

Nerespectarea condițiilor expuse mai sus atrage nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Regulă unanimității se aplică atât în ceea ce privește prima convocare, cât și a doua convocare a Adunării Generale a Asociaților, prevederile art. 193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 nefiind aplicabile.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Anularea hotărârilor AGA

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Drepturile acționarului minoritar

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii