Regulă unanimității se aplică și în cazul celei de a doua convocări a Adunării Generale a Asociaților

În cazul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată, hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociaților sunt supuse unor condiții de prezența și cvorum diferite, după cum acestea privesc sau nu modificarea actului constitutiv.

În cazul hotărârilor care nu privesc modificarea actului constitutiv, potrivit art. 192 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acestea se adoptă, în mod valabil, cu votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale.

În cazul hotărârilor care privesc modificarea actului constitutiv, potrivit art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, acestea se adoptă, în mod valabil, cu votul unanim al asociaților.

Regulile expuse mai sus se aplică, afară de cazul când prin actul constitutiv se prevede altfel.

Cu alte cuvinte, actul constitutiv al unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată poate să stabilească alte condiții de prezență și cvorum decât cele stabilite de legea societară.

Nerespectarea condițiilor expuse mai sus atrage nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Regulă unanimității se aplică atât în ceea ce privește prima convocare, cât și a doua convocare a Adunării Generale a Asociaților, prevederile art. 193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 nefiind aplicabile.

Echipa DPA Legal