Dreptul de a fi informat / Dreptul de a participa la ședințele adunării generale și de a vota / Dreptul de a solicita desemnarea administratorilor prin metoda votului cumulativ / Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a asociaților / acționarilor / Dreptul de a încasa dividende din profitul societății / Cum vă putem ajuta

Dreptul de a fi informat

Ca regulă generală direcțiile unei societăți comerciale ( regimul investițiilor, planul de afaceri, strategia pe termen lung etc ) sunt dictate de către asociatul / acționarul majoritar, fie cu acordul asociaților / acționarilor minoritari fie, de multe ori, chiar cu împotrivirea acestora.

Cu toate acestea, în ceea ce privește dreptul de informare, un asociat / acționar minoritar are exact aceleași drepturi ca și asociatul / acționarul majoritar.

Dreptul de informare privește orice fel de informații legate de modul în care compania este organizată și funcționează ( ex. tipul contractelor încheiate, identificarea partenerilor de afaceri, situația juridică a activelor societății, estimările privind profitul societății, conținutul documentelor financiare anuale, regimul investițiilor etc ).

Dreptul de informare poate fi exercitat, în funcție de specificul fiecărei societăți în parte, în diverse moduri:

  • primirea și verificarea actelor ce urmează a fi prezentate spre aprobare în cadrul unei ședințe a adunării generale a asociaților / acționarilor;
  • consultarea actelor la sediul societății;
  • obținerea de date și informații prin dialog cu administratorii societății;
  • obținerea de date și informații vizitând site-ul societății;
  • obținerea de date / informații de la Bursa de Valori București și / sau de la Depozitarul Central.

Dreptul de a participa la ședințele adunării generale și de a vota

Orice asociat / acționar chiar minoritar are dreptul de a participa și de a-și exprima votul în cadrul ședințelor adunării generale a asociaților / acționarilor.

După atingerea anumitor praguri valorice prin raportare la mărimea capitalului social al societății ( de ex. acțiuni reprezentând 5% din întreg capitalul social ) acționarul minoritar are o serie de prerogative suplimentare ( ex. dreptul de a solicita convocarea adunării generale a acționarilor, dreptul de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a ședinței acționarilor etc ).

Dreptul de a solicita desemnarea administratorilor prin metoda votului cumulativ

În cazul companiilor listate pe bursă ( societățile comerciale pe acțiuni de tip deschis ), precum și în cazul companiilor supuse guvernanței corporative ( ex. companiile naționale ), acționarii minoritari care depășesc un anumit prag de acțiuni pot solicita desemnarea administratorilor societății prin intermediul metodei votului cumulativ.

Desemnarea administratorilor unei societăți prin intermediul metodei votului cumulativ reprezintă un mecanism juridic de protecție al acționarilor minoritari, mecanism care le acordă posibilitatea acestora să desemneze o anumită persoană în cadrul consiliului de administrație al societății.

Dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a asociaților / acționarilor

În cadrul unei societăți comerciale voința majoritară se impune asupra voinței minoritare, caz în care hotărârile adunării generale a asociaților / acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru asociații / actionarii chiar au votat împotrivă sau au lipsit de la ședință.

Cu toate aceste, în măsura în care hotărârea adoptată de asociatul / acționarul majoritar contravine actelor societare ( ex. contravine actului constitutiv ) și / sau legii ( ex. se adoptă o hotărâre prin care se încalcă prevederile unei legi ) asociatul / acționarul minoritar are posibilitatea de a contesta valabilitatea hotărârii în fața instanțelor judecătorești.

În anumite situații dreptul de a contesta trebuie exercitat într-un anumit termen ( ex. 15 zile ), în timp ce în alte situații dreptul de a contesta poate fi exercitat oricând, fără limită în timp ( de ex. la un interval de 1 an de la momentul adoptării hotărârii ).

Pentru mai multe detalii privind motivele de anulare ale unei hotărâri AGA vă rugăm accesați secțiunea Anularea hotărârilor AGA.

Dreptul de a încasa dividende din profitul societății

În situația în care societatea inregistrează profit acesta poate fi repartizat sub formă de dividende către asociați / acționari.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că simpla generare a profitului nu îndreptățește asociații / actionarii, în mod automat, la încasarea dividendelor.

Repartizarea profitului sub formă de dividende sau trecerea acestuia în rezervele societății sau alocarea acestuia în vederea efectuării de invesții este un atribut al adunării generale a asociaților / acționarilor.

Numai în situația în care adunarea generală a asociaților / acționarilor hotărăște repartizarea profitului sub formă de dividende asociații / actionarii sunt îndreptățiți să primească dividendele.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate consilia și vă poate acorda asistență juridică și / sau reprezentare în vederea exercitării efective a oricăror drepturi ce vă revin în calitate de asociat / acționar al unei societăți:

  • realizarea demersurilor necesare aflării anumitor informații;
  • asistență sau reprezentare în cadrul ședințelor adunării generale a asociaților / acționarilor;
  • asistență juridică sau reprezentare în vederea desemnării administratorilor prin metoda votului cumulativ;
  • asistență juridică și reprezentare în vederea contestării unei hotărâri a adunării generale a asociaților / acționarilor în fața instanțelor judecătorești.

Informații suplimentare privind drepturile acționarului minoritar

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult