Servicii complete în materia drepturilor asociatului/acționarului retras din cadrul unei societăți (comerciale) înființate în România

În situația în care o persoană fizică sau juridică se retrage din calitatea de asociat/acționar al unei societăți (comerciale) aceasta, în principiu, devine titulara unor drepturi.

În situația în care asociatul/acționarul se retrage din cadrul unei societăți (comerciale) în baza unui contract de cesiune a tuturor părților sale sociale/acțiunilor sale, drepturile acestuia se stabilesc direct prin contractul de cesiune (ex: prețul părților sociale/acțiunilor).

În situația în care asociatul/acționarul se retrage din cadrul unei societăți (comerciale) în baza unor cazuri prevăzute de actul constitutiv al societății sau în baza unor cazuri prevăzute de lege, drepturile acestuia se stabilesc fie în baza unui acord cu ceilalți asociați/acționari, fie în baza unei hotărâri a organului de jurisdicție competent.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia drepturilor asociatului/acționarului retras din cadrul unei societăți (comerciale) înființate în România, constând, printre altele, în:

  • verificarea cazurilor și condițiilor impuse de lege, respectiv de actul constitutiv al societății (comerciale) în cauză, privind drepturile asociatului/acționarului retras;
  • asistență juridică și reprezentare în vederea obținerii și realizării drepturilor conferite asociatului/acționarului retras din cadrul unei societăți.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Retragerea din calitatea de asociat

Alte informații privind Verificarea situației unei companii