Partajul bunurilor mobile (debitorul urmărit silit și soțul acestuia)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat doi creditori în vederea partajarii a două imobile aflate în proprietatea comună în devălmășie a unui debitor și a soției sale.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță partajarea celor două imobile și atribuirea unuia dintre acestea în favoarea debitorului urmărit.

În anumite situații există posibilitatea ca un debitor să dețină anumite bunuri în proprietate comună cu soțul său, după caz, soția acestuia.

Întrucât creditorul nu poate urmări decât bunurile ce aparțin debitorului, în cazul bunurilor aflate în proprietatea comună a debitorului și soțului sau, după caz, soției acestuia, creditorul poate solicita instanței de judecată partajarea acestora, astfel încât bunurile sau, după caz, o parte dintre acestea, să fie atribuite debitorului și să poată fi astfel supuse executării silite.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Partajul

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil