Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demarată împotriva sa.

În urma demersurilor întreprinse echipa DPA a obinut în instanță anularea întregii executări silite, ca urmare a invocării cu succes a excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită.

Creditorul care deține un titlu executoriu pentru o creanță certă, lichidă și exigibilă este obligat să demareze procedura executării silite în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a solicita executarea silită.

În situația în care creditorul demarează procedura executării silite, după împlinirea termenului prescripției de a solicita executarea silită, debitorul poate invoca, pe calea contestației la executare, excepția prescripției dreptului de a solicita executarea silită și poate obține anularea întregii executări silite.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Contractele cu clienții

Alte informații privind Executarea silită

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor