Un nou succes al echipei DPA în materia executării silite

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat doi creditori împotriva contestației la executare formulate de un debitor aflat în procedura insolvenței.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță respingerea pretențiilor, obținând recunoașterea teoriei potrivit căreia, după trecerea la faliment, numai lichidatorul judiciar poate formula, în numele și pe seama debitoarei, contestație la executare, iar nu administratorul special.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Intrarea în procedura insolvenței

Alte informații privind Verificarea situației unei companii