Aplicarea unui sechestru penal nu împiedică executarea silită a bunurilor sechestrate

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat un creditor împotriva contestațiilor la executare formulate de către două parchete.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță respingerea contestațiilor la executare ca neîntemeiate.

În cadrul dosarelor penale, organele penale pot institui anumite măsuri asiguratorii asupra bunurilor potențialului viitor debitor.

În practica instanțelor judecătorești nu există un punct de vedere unitar cu privire la posibilitatea executării silite a bunurilor aflate sub un sechestru asigurator penal.

Opinia majoritară este în sensul că instituirea unui sechestru asigurator penal asupra unui bun nu împiedică executarea silită a acestuia de către un creditor care deține un titlu executoriu.

Opinia minoritară este în sensul că instituirea unui sechestru asigurator penal împiedică executarea silită a acestuia.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Cesiunea părților sociale/acțiunilor

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Executarea silită

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult