Contestația la executare – toate motivele de nelegalitate ale unei executări silite trebuie invocate în cadrul termenului impus de lege

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat un creditor împotriva contestației la executare formulate de debitorii acestuia.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță respingerea contestației la executare ca neîntemeiate.

Potrivit legii orice persoană interesată poate critica o procedură de executare silită pe calea contestației la executare.

Contestația la executare trebuie formulată în interiorul unui anumit termen prevăzut de lege, în cadrul acestuia toate motivele de critică trebuind să fie evocate.

Completarea contestației la executare inițiale cu noi motive, care existau la data formulării contestației, se poate realiza numai în cadrul termenului prevăzut pentru formularea contestației inițiale.

Completarea contestației la executare inițiale cu noi motive, care nu existau la data formulării contestației, se poate realiza numai în cadrul termenului prevăzut pentru formularea contestației, care începe să curgă de la data când noile motive apar.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Executarea silită

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult