Mircea Lucian Bogdan Dumitru

Florentina Ianțuc – avocat în raporturi de conlucrare profesională cu ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Florentina este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucurești.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a Florentinei acoperă principalele ramuri de drept ale dreptului privat, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei și dreptul muncii, grație instituțiilor absolvite: Baroul București – titlul de avocat definitiv, Baroul București – titlul de avocat stagiar, Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Drept – absolvent.

Experiență profesională

Activitatea profesională a Florentinei în domeniul juridic, acumulată în cei peste 17 ani de profesie, înglobează domenii diverse ale dreptului privat românesc, atât din perspectiva proceselor purtate în fața instanțelor judecătorești din România, cât și din perspectiva consilierii multiplelor companii naționale și persoane fizice.

În materia dreptului civil procesele au vizat o serie de instituții de drept civil: dreptul de proprietate, acțiunea în revendicare, acțiunea în grănițuire, acțiunea confesorie, acțiunea posesorie, acțiunea având ca obiect constatarea nulității absolute a actelor juridice etc, în timp de consilierea a privit: formularea de opinii legale, negocierea și încheierea contractelor, relațiile dintre creditori și debitori etc.

În materia dreptului comercial activitățile au avut ca obiect aspectele interne de organizare și funcționare a societăților comerciale: redactarea actelor corporatiste, înființarea societăților comerciale, autorizarea desfășurării activităților, modificarea actelor constitutive, consiliere în cadrul ședințelor adunărilor generale etc.

În materia dreptului familiei procesele au privit toate aspectele aferente: procese de divorț, procese de încredințare minori și stabilire pensie de întreținere, procese privind majorarea pensiei de întreținere, partaje etc.

În materia dreptului muncii activitățile au privit atât faza contencioasă: contestarea deciziilor de concediere, contestarea sancțiunilor aplicatee de angajator, cât și faza necontencioasă: participarea în cadrul anchetelor disciplinare, redactarea, negocierea și încheierea contractelor de muncă, negocierea condițiilor de muncă etc.

Domenii profesionale recente

Articole recente

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.