GDPR – Consultanță în vederea implementării măsurilor organizatorice și tehnice – managementul flotelor auto

Dumitru, Popescu și Asociații a consultat cu succes un operator de date cu caracter personal, respectiv una dintre cele mai importante companii din România în domeniul managementului flotelor auto, în ceea ce privește implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele impuse de lege.

Noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal (cunoscută în practică sub denumirea de GDPR – General Data Protection Regulation) impune oricărui operator de date cu caracter personal implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile tehnice și organizatorice cuprind:

  • partea scrisă (ex. notificarea privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, registrul prelucrării datelor cu caracter personal, acorduri operator – împuternicit, proceduri interne privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal etc);
  • partea tehnică (ex. criptarea dispozitivelor care stochează date cu caracter personal, parolarea dispozitivelor folosite în prelucrarea datelor cu caracter personal etc);
  • partea de instruire (ex. familiarizarea angajaților unei societăți cu modul în care aceștia ar trebui să prelucreze datele cu caracter personal etc).

Consultanța a fost asigurată de avocații Răzvan Popescu, Cristina Gebăila.

Echipa DPA Legal