GDPR – Protecția datelor cu caracter personal – companie de foraj în industria de petrol și gaze

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică uneia dintre cele mai importante companii de foraj din România, în vederea implementării măsurilor organizatorice și tehnice impuse de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Noua legislație privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora ( cunoscută sub denumirea de GDPR-General Data Protection Regulation ) impune tuturor operatorilor de date cu caracter personal implementarea anumitor măsuri organizatorice și tehnice.

Măsurile sunt destinate să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate ( persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate ) și diferă de la companie la companie, în funcție de o serie de factori ( ex. obiectul de activitate, ramura de industrie,  numărul de angajați, organigrama, modul efectiv de desfășurare al activității etc ).

În principiu, măsurile cuprind o parte scrisă ( constând într-o serie de documente care să prevadă modul în care datele cu caracter personal urmează a fi prelucrate ), o parte tehnică ( constând în implementarea unor măsuri de securitate a informației ), precum și o parte de instruire ( constând în familiarizarea persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu cerințele legislative ).

Din partea echipei DPA consultanța juridică a fost acordată de avocații Răzvan Popescu, Cristina Gebăilă și Răzvan Constantin.

Echipa DPA Legal