Datele cu caracter personal – noțiune / Prelucrarea datelor cu caracter personal / Drepturile persoanei vizate / Operatorul de date cu caracter personal / Măsurile tehnice și organizatorice / Cum vă putem ajuta

Date cu caracter personal – noțiune

Datele cu caracter personal reprezintă orice fel de informații care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, prin ele însăle sau în combinație cu alte informații suplimentare.

Datele cu caracter personal includ o serie de informații care privesc diverse aspecte ale vieții unei persoane fizice:

 • caracteristicile persoanei – poza, imaginea video, înălțimea, greutatea;
 • starea medicală – istoricul bolilor, tratamentele urmate, perioadele de internare, eventualele accidente;
 • activitatea profesională – telefonul de serviciu, e-mail-ul de serviciu, locul de muncă, funcția;
 • situația financiară – natura și cuantumul veniturilor, proprietățile și bunurile unei persoane;
 • identificarea în mediul online – IP-ul dispozitivelor folosite în mediul online, contul de utilizator al unei aplicații online, geolocalizarea etc.

În ceea ce privește definirea unei anumite informații ca reprezentând sau nu date cu caracter personal trebuie folosite o serie de reguli stabilite atât de legislație, cât și de practica instanțelor judecătorești, mai ales de practica Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene.

Noțiunea de date cu caracter personal nu se limitează la informațiile care prin ele însele pot conduce la identificarea unei persoane.

Noțiunea de date cu caracter personal se apreciază nu prin raportare la posibilitatea deținătorului acestora de a identifica o anumită persoană, ci prin raportare la posibilitatea oricărei persoane de a identifica o anumită persoană.

Noțiunea de date cu caracter personal se apreciază nu prin raportare la posibilitatea deținătorului acestora de a identifica o anumită persoană pe baza acestora, ci prin raportare la posibilitatea oricărei persoane de a identifica o anumită persoană, atât pe baza acestora, cât și pe baza unor informații suplimentare deținute de aceasta din urmă.

Noțiunea de date cu caracter personal nu vizează numai informațiile confidențiale, ci chiar și cele care sunt deja publice.

Datele cu caracter personal privesc atât:

 • informațiile confidențiale privind o anumită persoană;
 • informațiile privind o anumită persoană care deși nu sunt confidențiale nici nu au fost făcute publice;
 • informațiile publice privind o anumită persoană.

Noțiunea de date cu caracter personal vizează nu numai informații privind viața privată a unei persoane, ci orice fel de informații, inclusiv cele privind viața profesională.

Trebuie subliniat că noțiunea de „date cu caracter personal” nu este echivalentă noțiunii de „informații privind viața privată”, astfel cum aceasta este înțeleasă în sensul comun al termenului, ci include și aceste din urmă informații alături de orice alte informații, inclusiv cele din sfera activității profesionale a unei persoane.

Noțiunea de date cu caracter personal acoperă și evaluările, respectiv opiniile cu privire la o anumită persoană.

În ceea ce privește evaluările, respectiv opiniile, pentru care acestea să poată fi catalogate ca fiind date cu caracter personal, trebuie ca acestea, să îndeplinească oricare din următoarele condiții:

 • conținutul lor să privească o anumită persoană;
 • scopul lor să privească o anumită persoană;
 • efectele lor să privească o anumită persoană.

În măsura în care o anumită evaluare / opinie, prin conținutul și / sau scopul și / sau efectele acesteia privesc o anumită persoană aceasta reprezintă date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal se înțelege orice fel de folosire a datelor.

În categoria prelucrării datelor pot fi incluse operațiuni precum:

 • căutarea;
 • colectarea;
 • stocarea;
 • înregistrarea;
 • organizarea;
 • generarea;
 • consultarea/ accesarea;
 • transmiterea;
 • modificarea;
 • folosirea;
 • ștergerea;
 • distrugerea.

Drepturile persoanei vizate

Legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal recunoaște persoanelor vizate ( persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în orice mod ) o serie de drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul la transparență;
 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergere;
 • dreptul la restricționare;
 • dreptul la portabilitate, etc.

În baza drepturilor expuse mai sus, în funcție de circumstanțe, persoanele vizate pot obține un control asupra datelor lor ( de ex. în baza dreptului de acces o persoană poate să primească înregistrările video cu aceasta dintr-o anumită perioadă și locație, în baza baza dreptului de acces o persoană poate să obțină din partea operatorului o comunicare privind scopurile pentru care datele îi sunt prelucrate, precum și durata prelucrării, in baza dreptului la ștergere o persoană poate să obțină ștergerea sa din rezultatele afișate de un motor de căutare online etc ).

Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal reprezintă persoană fizică / persoană juridică / entitatea / autoritatea / instituția publică sau privată sau un grup format din acestea, care stabilește scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

Cu alte cuvinte, operatorul de date cu caracter personal este persoana / compania sau grupul de persoane / companii care stabilesc, în mod cumulativ, următoarele:

 • că urmează să prelucreze date cu caracter personal;
 • motivele pentru care urmează să prelucreze date cu caracter personal;
 • mijloacele prin care urmează să prelucreze date cu caracter personal.

Măsurile tehnice și organizatorice

Potrivit legislației specifice în materia protecției datelor cu caracter personal persoanele implicate în prelucrarea datelor ( cele care prelucrează în mod direct sau indirect datele – operatorul de date cu caracter personal, persoana împuternicită să prelucreze datele etc ) sunt ținute să adopte și să respecte o serie de măsuri tehnice și organizatorice care să asigure respectarea legislației în domeniu și implicit drepturile persoanelor vizate.

În esență, măsurile vizează trei aspecte distincte dar cumulative:

 • întocmirea politicilor și tuturor actelor prin care se stabilește modul de prelucrare a datelor;
 • adoptarea măsurilor fizice și electronice privind accesul și securitatea datelor;
 • instruirea continuă a tuturor persoanelor implicate în prelucrarea datelor.

Cum vă putem ajuta

În situația operatorilor de date cu caracter personal, precum și a persoanelor împuternicite să prelucreze datele avocații noștri, împreună cu diverși specialiști din mediul IT, vă pot acorda consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în privința tuturor aspectelor impuse de lege în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de conformare:

 • identificarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrați;
 • stabilirea trasabilității datelor în cadrul companiei;
 • identificarea și stabilirea tipurilor de acces la date;
 • redactarea politicilor privind prelucrarea datelor ( atât față de clienții societății, cât și față de angajați );
 • redactarea acordurilor de confidențialitate;
 • redactarea registrelor de prelucrare a datelor;
 • redactarea acordurilor de tip operator – operator sau operatori asociați;
 • redactarea acordurilor de tip operator – împuternicit;
 • stabilirea mecanismelor prin care se poate asigura exercitarea drepturilor de către persoanele vizate;
 • stabilirea mecanismelor prin care se poate realiza evaluarea persoanelor împuternicite;
 • redactarea materialelor destinate informării persoanelor vizate ( ex. semnalizarea camerelor de luat vederi etc );
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești sau a autorității competente în domeniu.

În cazul persoanelor vizate avocații noștri vă pot asigura servicii precum:

 • consiliere privind drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană ale cărei date sunt prelucrate;
 • consultanță juridică în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră;
 • asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești sau a autorității competente în domeniu ( ex. acțiuni privind repararea prejudiciului cauzat ).

Informații suplimentare privind GDPR – ul – protecția datelor cu caracter personal

GDPR – Alinierea la standardele impuse de protecția datelor – producator de nisipuri cuarțoase

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Consultanță juridică în materia protecției datelor cu caracter personal Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți producători de nisipuri cuarțoase, în vederea implementării măsurilor organizatorice și tehnice impuse deMai mult