GDPR – Protecția datelor – dezvoltator imobiliar

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București, în vederea implementării măsurilor organizatorice și tehnice impuse de noua legislație a datelor cu caracter personal.

O companie de construcții prelucrează, în activitatea zilnică, o serie de date cu caracter personal ale mai multor categorii de persoane (ex. proprii angajați, reprezentanții autorităților / instituțiilor competente în domeniul construcțiilor, clienții etc), motiv pentru care aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Orice operator de date cu caracter personal este obligat să adopte o serie de măsuri organizatorice și tehnice care să îi permită prelucrarea datelor în conformitate cu dispozițiile legii.

Măsurile organizatorice și tehnice se adoptă prin raportare la o serie de factori specifici fiecărui operator în parte ( ex. obiectul de activitate, numărul de angajați, locul desfășurării activității, obligațiile legale specifice etc ) și constau, de regulă, în întocmirea anumitor documente care să prevadă modul în care datele sunt prelucrate, implementarea anumitor măsuri IT de securizare a informațiilor, precum și în instruirea persoanelor implicate în prelucrarea datelor.

Din partea echipei DPA consultanța juridică a fost acordată de avocații Răzvan Popescu, Cristina Gebăilă și Răzvan Constantin.

Echipa DPA Legal