Georgiana Cercel – avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Georgiana este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a Georgianei acoperă combină atât dreptul privat cât și dreptul public, realizând un nucleu interdisciplinar și de ansamblu, grație unităților de învățământ absolvite: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Universitatea București, Facultatea de Drept – master în domeniul științelor penale, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat stagiar, Universitatea București, Facultatea de Drept – absolvent.

Experiență profesională

Activitatea profesională a Georgianei în domeniul dreptului public și privat românesc, acumulată în cei peste 8 ani de profesare, acopera principalele ramuri ale dreptului public, respectiv dreptul penal și contenciosul administrativ, cât și cele mai importante ramuri ale dreptului privat, dreptul civil și dreptul comercial, grație multiplelor procese civile, comerciale, penale și de contencios, precum și consultanței juridice permanente a mai multor companii naționale.

În materia dreptului civil procesele au privit importante instituții de drept românesc: acțiuni în revendicare imobiliară, acțiuni de partaj, acțiuni în răspundere civilă contractuală, acțiuni având ca obiect repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite, acțiuni în constatare, acțiuni de partaj, acțiuni de divorț și încredințare minori, acțiuni privind recuperarea creanțelor, contestații la executare, aprobarea planurilor parentale etc, în timp ce consultanța juridică a privit: negocierea, redactarea și încheierea contractelor, încheierea de tranzacții, verificarea situației juridice a unor imobile, formularea de opinii legale etc.

În materia dreptului comercial procesele au privit diverse aspecte din activitatea societăților comerciale: acțiuni în contestarea hotărârilor AGA, acțiuni privind neînțelegerile dintre asociați, acțiuni privind angajarea răspunderii organelor de administrare, acțiuni în desființarea unor contracte comerciale, acțiuni privind recuperarea creanțelor etc, în timp ce consultanța a vizat: negocierea și redactarea contractelor cadru atât cu furnizorii, cât și cu clienții, încheierea de tranzacții, formularea de opinii legale privind regimul juridic al unor companii etc.

În materia dreptului penal activitățile au privit atât faza urmăririi penale, cât și faza de judecată: formularea de plângeri penale, pregătirea apărării în cadrul unui dosar penal, asistență juridică permanentă în cadrul urmării penale, contestarea măsurilor asigurătorii impuse de organele de urmărire penală, desființarea măsurilor privative de libertate, asistență juridică și reprezentare atât în fața judecătorului de cameră preliminară, cât și în fața instanțelor de drept comun etc.

În materia contenciosului administrativ activitățile au privit atât faza necontencioasă, cât și faza procesuală: formularea de plângeri prealabile, contestarea deciziilor de impunere, anularea deciziilor privind angajarea răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului declarat insolvabil, desființarea măsurilor asigurătorii impuse de organele fiscale, anularea respectiv suspendarea autorizațiilor de construire etc.

Domenii profesionale recente

Articole recente

Asistarea uneia din primele companii amendate în temeiul GDPR-ului – Protecția datelor cu caracter personal

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind sancțiunile aplicate în baza GDPR-ului (Protecția datelor cu caracter personal) "Dumitru, Popescu și Asociații" asistă una din primele companii românești sancționată pentru nerespectarea noii legislații privind protecția datelor cu caracter personalMai mult

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.