Ce înseamnă o societate comercială / Societatea comercială cu răspundere limitată / Societatea comercială pe acțiuni / Limitarea răspunderii asociaților / acționarilor / Actele necesare înființării unei societăți comerciale / Cum vă putem ajuta

Ce înseamnă o societate comercială

În vederea desfășurării comerțului una sau mai multe persoane fizice sau juridice se pot asocia în vederea înființării unei societăți comerciale.

După reforma juridică de la nivelul anului 2011 denumirea de ” societăți comerciale ” a fost înlocuită cu denumirea de ” societăți ” însă, pentru ușurință în exprimare, vom continua să ne referim la vechea denumire.

O societate comercială este o entitate cu personalitate juridică, având un anumit obiect de activitate ( desfășurarea de activități comerciale ) și un patrimoniu propriu afectat realizării acestui obiect.

Societatea comercială acționează în raporturile cu terții ( ex. clienți, furnizori ) prin intermediul organelor sale de administrare ( ex. administratorul unic, consiliul de administrație, directorul general etc ), iar obligațiile sale sunt garantate cu propriul patrimoniu ( ex. bunurile care se află în proprietatea sa, sumele de bani disponibile în conturile bancare etc ).

Societatea comercială cu răspundere limitată

Cele mai răspândite societăți comerciale din România sunt societățile comerciale cu răspundere limitată ( S.R.L. – urile ).

Răspândirea acestor tipuri de societăți comerciale se explică prin raportare la cerințele minimale impuse de lege, atât în ceea ce privește înființarea, cât și în ceea ce privește organizarea și funcționarea:

 • poate fi înființată de una sau mai multe persoane;
 • capitalul social minim este de 200 lei;
 • poate fi administrată de unul sau mai mulți administratori;
 • până la o anumită cifra de afaceri beneficiază de anumite facilități fiscale;
 • înființarea unei astfel de societăți se realizează în aprox. 10 zile lucrătoare.

Societatea comercială pe acțiuni

Pe locul secund în clasamentul societăților comerciale din România se află societățile comerciale pe acțiuni ( S.A. – urile ).

În general societățile comerciale pe acțiuni sunt folosite în vederea desfășurării de activități comerciale de o anumită anvergură ( ex. comerț în lanțuri de magazine de tip retail, lanțuri de farmacii, companii listate la bursă, companii naționale, companii strategice etc ).

Cerințele de înființare ale unei astfel de societăți sunt ușor mai ridicate decât cele privind societățile cu răspundere limitată:

 • poate fi înființată de minim 2 acționari;
 • capitalul social minim este de 25.000 Euro;
 • poate fi administrată de un administrator sau de un consiliu de administrație / consiliu de supraveghere și directorat;
 • în anumite cazuri situațiile financiare sunt supuse auditului financiar;
 • în măsura în care societatea este listată pe bursă trebuie să îndeplinească o serie de cerințe specifice de transparență;
 • poate fi supusă guvernanței corporative.

Limitarea răspunderii asociaților / acționarilor

Independent de tipul societății ( cu răspundere limitată sau pe acțiuni ) ceea ce trebuie reținut este faptul că societatea, ca și entitate juridică este cea care răspunde față de terți pentru obligațiile asumate.

Cu alte cuvinte, în cazul ambelor tipuri de societăți, asociații, respectiv actionarii nu au nicio răspundere pentru obligațiile asumate de societate față de terți ( ex. autorități, clienți, furnizori, parteneri etc ).

Terții se pot îndrepta numai împotriva societății cu care se află în raporturi contractuale și / sau de orice altă natură, iar nu și împotriva asociaților / acționarilor.

Actele necesare înființării unei societăți comerciale

Ca regulă generală actele necesare înființării unei societăți comerciale sunt următoarele:

 • o dovadă privind rezervarea denumirii viitoarei societăți;
 • actul constitutiv al societății ( format din contractul de societate și statut );
 • un contract care să ateste dovada viitorului sediu social;
 • dovezi privind formarea capitalului social;
 • actele de identitate ale asociaților / acționarilor / administratorilor;
 • declarații individuale ale asociaților / acționarilor / administratorilor în sensul că nu se află în vreun caz de incompatibilitate.

Pentru mai multe detalii privind înmatricularea unei societăți comerciale vă rugăm accesați secțiunea Înregistrarea la registrul comerțului.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot acorda consultanță juridică în vederea înființării oricărui tip de societate comercială:

 • prezentarea avantajelor și dezavantajelor fiecărui tip de societate în parte;
 • consiliere în privința alegerii tipului de societate care se potrivește cel mai bine cerințelor dumneavoastră;
 • redactarea și pregătirea tuturor actelor necesare înființării societății;
 • asigurarea pe o perioada limitată a sediului viitoarei societăți la sediul nostru;
 • depunerea actelor și urmărirea obținerii înființării societății;
 • obținerea din partea autorităților a tuturor actelor prin care societatea se înființează.

Informații suplimentare privind înfiintarea societăților comerciale

Imposibilitatea modificării atribuțiilor conferite de lege Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Consiliului de Administrație

ianuarie 24th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult