Registrul comerțului – noțiune / Înființarea unei societăți comerciale / Modificările aduse unei societăți comerciale / Sancțiuni / Cum vă putem ajuta

Registrul comerțului – noțiune

Registrul comerțului este un registru organizat atât la nivel național, cât și la nivel local în care se înregistrează toate operațiunile prevăzute de lege cu privire la comercianți, indepedent de tipul acestora ( ex. societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni, întreprinderi individuale etc ) și independent de tipul și / sau natura acestora ( ex. înființarea unei noi societăți, relocarea unei societăți dintr-o localitate în alta, modificarea structurii asociaților unei societăți, majorarea capitalului social, declanșarea procedurii de insolvență, dizolvarea societății, lichidarea societății etc ).

Pentru informații legate de înființarea unei societăți comerciale vă rugăm accesați sectiunea Înființarea societăților comerciale.

Registrul comerțului este organizat și administrat de autoritățile / instituțiile publice ale statului român.

Acest registru este un registru public în sensul că orice persoană poate, oricând, să obțină o serie de informații cu privire la o anumită societate comercială ( ex. când a fost înființată, câți și care sunt asociații acesteia, care este administratorul ce reprezintă societatea, dacă societatea este în stare de insolvență sau nu, care este numărul de salariați al societății, care a fost cifra de afaceri anuală a societății, dacă societatea a fost pe profit sau pierdere etc ).

Înființarea unei societăți comerciale

Societățile comerciale din România iau ființă prin autorizarea funcționarii acestora de către oficiul registrului comerțului, prin înregistrarea acestora în registrul comerțului.

Chiar dacă toate actele societare a fost încheiate, până la momentul la care oficiul registrului comerțului nu autorizează constituirea și funcționarea societății se consideră că aceasta nu există.

Modificările aduse unei societăți comerciale

Ca regulă generală orice modificare adusă actelor societare implică înregistrarea acesteia la registrul comerțului:

 • schimbarea sediului social;
 • schimbarea obiectului de activitate;
 • schimbarea structurii asociaților;
 • schimbarea administratorilor;
 • majorarea sau reducerea capitalului social;
 • dizolvarea societății;
 • lichidarea societății;
 • fuziunea sau divizarea;
 • radierea societății.

Pentru mai multe informații referitoare la numirea sau revocarea administratorilor unei companii vă rugăm accesați secțiunea Numirea și revocarea administratorului.

Pentru informații privitoare la schimbarea structurii asociaților / acționarilor unei companii vă rugăm accesați secțiunea Cesiunea părților sociale / acțiunilor.

Pentru informații referitoare la dizolvarea societăților comerciale vă rugăm accesați secțiunea Dizolvarea societății.

Sancțiuni

Ca regulă generală neînscrierea operațiunilor impuse de lege în registrul comerțului atrage inopozabilitatea acestora față de terți ( față de terți se consideră că numai actele și informațiile existente în registrul comerțului sunt cele adevărate ).

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate acorda consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare cu privire la orice aspect care ține de operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:

 • obținerea de date și informații cu privire la o anumită societate comercială;
 • identificarea dacă o anumită operațiune este sau nu supusă înscrierii în registrul comerțului;
 • întocmirea tuturor actelor necesare înregistrării operațiunii respective în registrul comerțului;
 • asistență juridică și reprezentare în fața oficiului registrului comerțului în vederea înscrierii operațiunii;
 • obținerea actelor care atestă efectuarea înscrierii în registrul comerțului.

Informații suplimentare privind înregistrarea la registrul comerțului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult