Drepturile dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră în cazul în care vi se prelucrează datele cu caracter personal În măsura în care dumneavoastră aveți calitatea de persoană fizică, aveți o serie de drepturi în ceea ce privește prelucr... Mai mult...

Măsurile organizatorice și tehnice

Măsurile organizatorice și tehnice impuse de prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea unor măsuri organizatorice și tehnice, adecvate și re... Mai mult...

Operatorul de date cu caracter personal

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal ? În principiu, indiferent de obiectul activității dumneavoastră profesionale, de zi cu zi, prelucrați o serie de date cu caracter personal ale mai multor cate... Mai mult...

Datele cu caracter personal

Ce înseamnă date cu caracter personal ? În lumea contemporană, indiferent de mediul în care trăim, suntem înconjurați de o mare de informații privitoare la o serie de aspecte ale vieții sociale, economice, cul... Mai mult...