Insolvența / Încapacitatea de plată

Ce înseamnă insolvență ? Comerțul, în toate formele sale, productia, vânzarea și furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, nu ar fi posibil fără participarea celor mai importanți doi factori: comercianți... Mai mult...

Insolvență vs Insolvabilitate

Între noțiunea de insolvență și cea de insolvabilitate există o diferență netă. Noțiunea de insolvență În România, există două acte normative, cu caracter general, care reglementează procedura insolvenței, L... Mai mult...

Ce înseamnă insolvență ?

În România, există două acte normative, cu caracter general, care reglementează procedura insolvenței, Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014. Noțiunea de insolvență este definită în cuprinsul ambelor acte nor... Mai mult...

Ce înseamnă insolvabilitatea ?

Noțiunea de insolvabilitate este reglementată, cu titlu general, de noul Cod Civil al României. Potrivit noului Cod Civil, art. 1417 alin. 2, prin noțiunea de insolvabilitate a unei persoane se intelege inferi... Mai mult...