Servicii complete în materia Legii nr. 10/2001 (Legea imobilelor preluate abuziv)

În perioada anilor 1945-1989 statul comunist din România a preluat, în mod abuziv, majoritatea imobilelor, terenuri cu sau fără construcții, respectiv construcții, aflate din proprietatea diverselor persoane fizice și juridice.

După căderea regimului comunist, în anul 1989, noua ordine politico-socială a manifestat un interes deosebit în restituirea imobilelor catre foștii proprietari, respectiv către moștenitorii acestora.

În aceste împrejurări a fost adoptată Legea nr. 10/2001 (Legea imobilelor preluate abuziv).

Obiectul principal al Legii nr. 10/2001 constă în restituirea, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv favoarea foștilor proprietari, respectiv în favoarea moștenitorilor acestora.

În acest sens sunt prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 10/2001:

„Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile prezentei legi”.

De la momentul apartiei și până în prezent, Legea nr. 10/2001 a fost modificată, respectiv completată prin numeroase acte normative, din care amintim cele mai importante:

 • Legea nr. 247/2005;
 • Legea nr. 165/2013.

Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv se realizează, în principal, cu respectarea următoarelor reguli:

 • persoana care dorește retrocedarea imobilului este obligată să formuleze o notificare in termenul prevăzut de lege, notificare adresată unității deținătoare;
 • notificarea trebuie să fie însoțită de dovezile impuse de lege;
 • unitatea detinatoare analizeaza notificarea si adoptă o soluție pe care o comunică persoanei notificatoare;
 • împotrivă solutiei emise de unitatea detinatoare pot fi formulate căile de atac prevăzute de lege;
 • restituirea imobilului se realizează în natură, prin retrocedarea imobilului preluat în mod abuziv, în subsidiar prin echivalent, fie prin acordarea unui alt imobil, acceptat de persoana care a formulat notificare, fie prin acordarea de despăgubiri.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia Legii nr. 10/2001 (Legea imobilelor preluate abuziv), constând, printre altele, în:

 • identificarea dosarului de retrocedare inregistrat pe rolul unității deținătoare;
 • stabilirea conținutului și stadiului dosarului de retrocedare;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii actelor și informațiilor necesare în vederea completării dosarului de retrocedare;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate până la momentul obtinerii retrocedarii imobilului, în natură sau prin echivalent;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în cadrul oricarui oricarui proces privind imobilele preluate abuziv, indiferent de obiectul procesului (obligarea unității deținătoare la soluționarea notificării, obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la parcurgerea etapelor impuse de lege, contestarea deciziei sau, după caz, a dispoziției emise de unitatea deținătoare sau de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, constatarea nulității absolute a deciziei sau, după caz, a dispoziției emise de unitatea detinatoare etc).

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate