Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr. 10/2001 (imobilele naționalizate)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat două persoane care au formulat notificare în baza Legii nr. 10/2001, iar aceasta a fost admisă, în parte, de către unitatea deținătoare prin dispoziția emisă.

În urma demersurilor întreprinse echipa DPA a obținut în instanță modificarea dispoziției emise de unitatea deținătoare și recunoașterea deplină a calității de persoane îndreptățite la primirea de măsuri reparatorii prin echivalent (despăgubiri) a persoanelor care au formulat notificarea.

Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945–1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o notificare către autoritatea/instituția/persoana prevăzută de lege.

În plus, persoana care a formulat notificarea trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la redobândirea bunului și/sau obținerea despăgubirilor.

Unitatea deținătoare (entitatea care a primit notificarea) este obligată să o soluționeze în termen de 60 de zile de la înregistrarea acesteia sau, după caz, în termen de 60 de zile de la momentul când primește actele suplimentare solicitate în vederea soluționării notificării.

În situația în care unitatea deținătoare consideră că notificarea nu este întemeiată emite o dispoziție de respingere a acesteia, dispoziție care se comunică persoanelor care au formulat notificarea.

În situația în care persoanele notificatoare consideră că dispoziția emisă de unitatea deținătoare nu este legală o pot contesta în fața instanțelor judecătorești.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate