Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr.10/2001 (imobilele naționalizate)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat o persoană care a formulat notificare în baza Legii nr. 10/2001, iar aceasta a fost soluționată în sensul respingerii solicitării de restituire în natură a imobilului, față de faptul că acesta fusese înstrăinat în baza Legii nr. 112/1995, către un chiriaș cumpărător.

În urma demersurilor întreprinse echipa DPA a obținut în instanta restituirea imobilului, pe calea acțiunii în revendicare de drept comun.

Odată cu apariția Legii nr. 10/2001, în peisajul juridic românesc s-au conturat două opinii diametral opuse, în ceea ce privește posibilitatea foștilor proprietari de a obține restituirea bunurilor preluate de regimul comunist:

  • într-o prima orientare, s-a considerat ca un proprietar deposedat poate obține retrocedarea bunului, fie prin procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, fie pe calea dreptului comun (acțiune în revendicare imobiliară);
  • într-o a doua orientare, s-a considerat că un proprietar deposedat poate obține retrocedarea bunului numai prin procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001, calea dreptului comun fiind exclusă odată cu apariția Legii nr. 10/2001.

Acest conflict de orientări a fost soluționat de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite prin decizia nr. 33/09.06.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 108/23.02.2009, dată în soluționarea unui recurs în interesul legii.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru, Dragoș Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Acțiunea în revendicare

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate