Acțiunea în revendicare a unui bun ce formează obiectul Legii nr. 10/2001 intentată împotriva unei societăți (comerciale) privatizate

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unei societăți (comerciale) privatizate împotriva acțiunii în revendicare îndreptate împotriva acesteia, privind un imobil ce forma obiectul de reglementare al Legii nr. 10/2001.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță respingerea ca neîntemeiată a acțiunii în revendicare.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost acordate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal