Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 165/2013 (imobilele naționalizate)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat o persoană care avea pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) un dosar de Legea nr. 10/2001, la care nu mai primise răspuns timp de aproape 10 ani, de când dosarul fusese înregistrat pe rolul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD).

În urma demersurilor întreprinse echipa DPA a obtinut emiterea deciziei privind acordarea punctelor (despăgubirilor) de catre Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945–1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

De la caz la caz, Legea nr. 10/2001 se completează cu Legea nr. 165/2013.

Ori de câte ori Legea nr. 10/2001 se completează cu Legea nr. 165/2013, procedura acordării despagubirilor incepe cu momentul formulării unei notificări, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În aceasta perioadă, dosarul parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege:

  • o etapă finalizată în fața unității deținătoare;
  • o etapă finalizată în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Etapa desfasurata în fata Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge, în principiu, trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care s-a recunoscut unei persoane calitatea de persoana îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de unitatea deținătoare;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce se cuvin persoanei îndreptățite;
  • faza 3, emiterea actului prin care sunt acordate despăgubirile ce se cuvin persoanei îndreptățite, în forma prevăzută de lege.

Din partea echipei DPA asistență juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu și Dragoș Dumitru.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate