Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 247/2005 (imobilele naționalizate)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat o persoană care avea pe rolul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) un dosar de Legea nr. 10/2001, la care nu mai primise răspuns timp mai mulți ani.

În urma demersurilor întreprinse echipa DPA a obținut în instanta obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) la emiterea dispoziției.

Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945–1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

De la caz la caz, Legea nr. 10/2001 se completează cu Legea nr. 247/2005.

Ori de câte ori Legea nr. 10/2001 se completează cu Legea nr. 247/2005, procedura acordării despagubirilor incepe cu momentul formulării unei notificări, formulate de persoana care dorește redobândirea bunului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește bunul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege:

  • o etapă finalizată în fața unității deținătoare;
  • o etapă finalizată în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD).

Etapa desfășurată în fata Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) cuprinde trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea măsurilor reparatorii prin echivalent a persoanei notificatoare, act emis de unitatea deținătoare;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului măsurilor reparatorii prin echivalent ce se cuvin persoanei notificatoare;
  • faza 3, emiterea actului prin care sunt acordate măsurile reparatorii prin echivalent ce se cuvin persoanei notificatoare, în forma prevăzută de lege.

Legea nr. 245/2005 nu reglementează intervalul de timp în care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) este obligată să parcurgă etapele expuse mai sus.

Față de această împrejurare, dupa expirarea unui termen rezonabil, persoana notificatoare se poate adresa instanțelor judecătorești în vederea obligării Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD) la parcurgerea subetapelor prevăzute de lege.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate