Servicii complete în materia Legii nr. 1/2000 (Legea terenurilor cu vegetație forestieră)

În perioada anilor 1945-1989 statul comunist din România a preluat, în mod abuziv, majoritatea terenurilor cu destinație forestieră aflate în proprietatea diverselor persoane.

După căderea regimului comunist în anul 1989, noua ordine politico-socială a manifestat un interes deosebit în restituirea terenurilor cu vegetație forestiera catre foștii proprietari, respectiv către moștenitorii acestora.

În aceste împrejurări a fost adoptată Legea nr. 1/2000 (Legea terenurilor cu vegetație forestieră).

Obiectul principal al Legii nr. 1/2000 constă în reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră in favoarea foștilor proprietari, respectiv în favoarea moștenitorilor acestora.

În acest sens sunt prevederile art. 1 din Legea nr. 1/2000:

„Persoanelor fizice și persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole și pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condițiile prevăzute de prezenta lege. Dispozițiile acestei legi se aplică și în cazul restituirii construcțiilor accesorii terenurilor agricole și silvice”.

De la momentul apartiei și până în prezent, Legea nr.1/2000 a fost modificată, respectiv completată prin numeroase acte normative, din care amintim cele mai importante:

 • Legea nr. 247/2005;
 • Legea nr. 165/2013.

Reconstituirea dreptului de proprietate se realizează, în principal, cu respectarea următoarelor reguli:

 • persoana care dorește reconstituirea dreptului de proprietate este obligată să formuleze o cerere de reconstituire în termenul prevăzut de lege, cerere adresată fie comisiei locale de fond funciar, fie comisiei județene;
 • cererea de reconstituire trebuie să fie însoțită de dovezile impuse de lege;
 • comisiile de fond funciar analizează cererea și adoptă o soluție pe care o comunică persoanei care a formulat cererea;
 • împotriva hotărârilor emise de comisiile de fond funciar pot fi formulate căile de atac prevăzute de lege;
 • reconstituirea se realizează pe vechiul amplasament, în subsidiar pe un alt amplasament acceptat de persoana care a formulat notificarea și în ultimul rând prin acordarea de despăgubiri;
 • în situația în care reconstituirea se realizează pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament comisiile de fond funciar emit în favoarea persoanei care a formulat cererea de reconstituire procesul verbal de punere în posesie și titlul de proprietate cu privire la terenul retrocedat.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia Legii nr. 1/2000 (Legea terenurilor cu vegetație forestieră), constând, printre altele, în:

 • identificarea dosarului de reconstituire înregistrat pe rolul comisiilor de fond funciar;
 • stabilirea conținutului și stadiului dosarului de reconstituire;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii actelor și informațiilor necesare în vederea completării dosarului de reconstituire;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate până la momentul obținerii reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate sau, după caz, a despăgubirilor;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în cadrul oricarui oricarui proces privind terenurile cu vegetație forestieră, indiferent de obiectul procesului (obligarea comisiilor la emiterea procesului verbal de punere în posesie, respectiv a titlului de proprietate, rectificarea titlului de proprietate, constatarea nulității titlului de proprietate etc.).

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate