Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr. 1/2000 (terenuri cu destinatie forestiera)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat o obște de moșneni proprietară a unui teren cu destinație forestieră, in baza reconstituirii dreptului de proprietate în materia Legii nr. 1/2000 , împotriva unei acțiuni având ca obiect desființarea reconstituirii.

Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestieră pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire către autoritatea competentă.

În plus, persoana care a formulat cererea de reconstituire trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire, în natură sau prin echivalent.

În urma primirii și analizării cererii, respectiv a dovezilor depuse, autoritatea competentă este obligată să adopte o soluție prin care să stabilească dacă persoana care a formulat cererea este sau nu îndreptățită să primească bunul înapoi și/sau despăgubiri.

În principiu, autoritățile competente în materia Legii nr. 1/2000 sunt:

  • Comisia Locală, cu sediul în primărie și condusă de primar;
  • Comisia Județeană, cu sediul în prefectură și condusă de prefect.

În situația în care autoritățile competente consideră că cererea de reconstituire/constituire nu este întemeiată adoptă o hotărâre prin care resping cererea, hotărârea fiind comunicată persoanelor care au formulat-o.

În situația în care persoanele care au formulat cererea de reconstituire/constituire consideră ca hotărârea emisă de autoritățile competente este nelegală o pot contesta în fața instanțelor judecătorești și pot obține, după caz, reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate direct prin intermediul unei hotărâri judecătorești.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Bogdan Dumitru și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil