Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr. 1/2000 (terenuri cu destinatie forestieră)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat o obște de moșneni proprietară a unui teren cu destinație forestieră, in baza reconstituirii dreptului de proprietate în materia Legii nr. 1/2000 și a obținut în instanță recunoașterea faptului că acestei persoane juridice nu i se aplică dispozitiile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestieră pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Legea nr. 1/2000 se aplică și persoanelor care au avut calitate de moșneni în cadrul unei Obști, respectiv persoanelor care au calitatea de moștenitori ai unei persoane care a avut calitatea de moșnean în cadrul unei Obști.

În baza modificării Legii nr. 1/2000 prin Legea nr. 247/2005 s-a creat cadrul legal pentru reînființarea vechilor forme asociative denumite “obști de moșneni”.

În ceea ce privește modul în care aceste persoane juridice sunt organizate și funcționează, Legea nr. 1/2000 se mulțumește numai să prevadă că pădurile ce sunt retrocedate pe numele obștii urmează să fie administrate și exploatate în conformitate cu statutul acestei forme asociative, admis de legislația statului român în perioada 1921–1946, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legale actuale.

Legislația actuală, în materia retrocedării terenurilor cu vegetație forestieră, prevede posibilitatea reînființării unei obști de moșneni, însă nu reglementează, în mod detaliat, modul de organizare și funcționare al acesteia.

Față de această împrejurare, în practică s-a pus problema aflării actului normativ care reglementează modul de organizare și funcționare al Obștii, act în completarea Legii nr. 1/2000.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil