Pentru imobilele ce formează obiectul Legilor nr. 18/1991, 169/1997, 1/2000, respectiv 10/2001 ce nu pot fi restituite în natură și pentru care nu se pot acorda alte imobile în compensare, Legea nr.165/2013 prevede acordarea despăgubirilor sub formă de puncte.

În acest sens sunt prevederile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013:

“În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III”.

La rândul lor, punctele pot fi valorificate prin transformarea acestora în despăgubiri bănești, începând cu data de 01.01.2017.

În acest sens sunt prevederile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 165/2013:

“În termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, deţinătorul poate opta pentru valorificarea punctelor şi în numerar”.

La data de 27.05.2016 Legea nr. 165/2013 a fost modificată prin Legea nr. 103/2016, în sensul că acordarea despăgubirilor bănești se realizează anual, în limita unui procent de 20% din valoarea punctelor acordate.

În acest sens sunt prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 165/2013:

„În aplicarea alin. (1), deţinătorul poate solicita, anual, după 1 ianuarie 2017, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 20% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile”.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate