Un nou succes al echipei DPA în materia Legii nr. 18/1991 (fond funciar)

Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat trei persoane, proprietare ale unui teren deținut în baza unui titlu de proprietate emis in materia Legii nr. 18/1991, împotriva unei acțiuni având ca obiect constatarea nulității absolute a titlului de proprietate.

În urma demersurilor întreprinse de echipa DPA instanța de judecată a respins acțiunea ca neîntemeiată, confirmând legalitatea titlului de proprietate.

Legea nr. 18/1991 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri) de către statul comunist și/sau C.A.P-uri (Cooperativele Agricole de Producție), pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire/constituire la autoritatea competentă.

În plus, persoana care a formulat cererea de reconstituire/constituire trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire/constituire, în natură sau prin echivalent.

În urma primirii și analizării cererii, respectiv a dovezilor depuse, autoritatea competenta este obligată să adopte o soluție prin care să stabilească dacă persoana care a formulat cererea este sau nu îndreptățită să primească bunul înapoi și/sau despăgubiri.

În situația în care autoritatea competentă consideră că persoana care a formulat cererea este îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate emite o hotărâre în acest sens.

În baza hotărârii, autoritățile competente procedează, în continuare, la:

  • punerea în posesie a persoanei îndreptățite, întocmind în acest sens un proces verbal de punere în posesie;
  • emiterea titlului de proprietate în favoarea persoanei îndreptățite.

Actele emise de autoritățile competente, hotărârea, procesul vebal de punere în posesie, titlul de proprietate etc., pot fi contestate, pentru motive de nelegalitate, în fața instanțelor judecătorești.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de:

Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil