Legea nr. 18/1991 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri) de către statul comunist și/sau C.A.P-uri (Cooperativele Agricole de Producție), pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire/constituire la autoritatea competentă.

În urma primirii și analizării cererii, respectiv a dovezilor depuse, autoritatea competenta este obligată să adopte o soluție prin care să stabilească dacă persoana care a formulat cererea este sau nu îndreptățită să primească bunul înapoi și/sau despăgubiri.

La data de 20.05.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013 care a stabilit ca toate cererile de reconstituire/constituire urmează să fie soluționate de către Comisiile Locale, respectiv de către Comisiile Județene cel mai târziu până la data de 01.01.2017.

La data de 21.12.2016 Legea nr. 165/2013 a fost modificată prin O.U.G. nr. 98/2016, în sensul că termenul de 01.01.2017 a fost înlocuit cu termenul de 01.01.2018.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate