Servicii complete în materia Legii nr. 290/2003 (Legea privind bunurile din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța)

Ca urmare a încheierii celui de al doilea război mondial o serie de persoane au fost obligate să-și abandoneze bunurile, terenuri cu sau fără construcții și altele, situate în teritoriile Basarabiei, Bucovinei de Nord, respectiv Ținutului Herța.

După căderea regimului comunist, în anul 1989, noua ordine politico-socială din România a manifestat un interes deosebit in despagubirea persoanelor care și-au abandonat bunurile expuse mai sus.

În aceste împrejurări a fost adoptată Legea nr. 290/2003 (Legea privind bunurile din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța).

Obiectul principal al Legii nr. 290/2003 constă în acordarea de despagubiri foștilor proprietari, respectiv moștenitorilor acestora.

În acest sens sunt prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 290/2003:

„Cetăţenii români, deposedaţi ca urmare a părăsirii forţate a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, precum şi ca urmare a celui de al Doilea Război Mondial şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despăgubiri sau compensaţii pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum şi pentru recolta neculeasă din anul părăsirii forţate a bunurilor, în condiţiile prezentei legi”.

De la momentul apartiei și până în prezent, Legea nr. 290/2003 a fost modificată, respectiv completată prin numeroase acte normative, din care amintim cele mai importante:

 • Legea nr. 171/2006;
 • Legea nr.1 64/2014.

Despăgubirile se acordă, în principal, cu respectarea următoarelor reguli:

 • persoana care dorește despagubirile este obligată să formuleze o cerere în termenul prevăzut de lege, cerere adresată comisiei constituite în cadrul prefecturii competente;
 • cererea trebuie să fie însoțită de dovezile impuse de lege;
 • comisia din cadrul prefecturii analizeaza cererea și adoptă o soluție pe care o comunică persoanei care a formulat cererea;
 • împotriva hotărârii emise de comisia din cadrul prefecturii pot fi formulate căile de atac prevăzute de lege;
 • despăgubirea se realizează prin acordarea unor puncte care se pot valorifica în condițiile legii.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia Legii nr. 290/2003 (Legea privind bunurile din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța), constând, printre altele, în:

 • identificarea dosarului de despagubire inregistrat pe rolul comisiei din cadrul prefecturii;
 • stabilirea conținutului și stadiului dosarului de despăgubire;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii actelor și informațiilor necesare în vederea completării dosarului de despăgubire;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate până la momentul obținerii despăgubirilor.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

 

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate