Servicii complete in materia moștenirii legale și/sau testamentare

Instituția moștenirii devine incidentă în cazul decesului unei persoane.

Noțiunea de moștenire este folosită în mai multe accepțiuni:

 • din punct de vedere tehnico-juridic, prin moștenire se înțelege transmiterea patrimoniului persoanei decedate (defunctului) către unul sau mai mulți moștenitori;
 • din punct de vedere al limbajului comun, prin moștenire se înțelege bunul sau, după caz, bunurile dobândite de o persoană de la un defunct.

Legislația din Romania foloseste prima accepțiune, în sensul că prin moștenire se înțelege transmiterea patrimoniului defunctului către moștenitori.

În acest sens sunt prevederile art. 953 din noul Cod civil:

„Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”.

Moștenirea este de două feluri:

 • legală, atunci când legea stabilește modul în care operează transmisiunea (ex: cine sunt moștenitorii, ce cote revin moștenitorilor etc.);
 • testamentară, atunci când defunctul stabilește, prin intermediul unui testament, modul în care operează transmisiunea (ex: cine sunt moștenitorii, ce cote revin acestora etc.).

Cele două feluri de moșteniri pot coexista sau nu.

Spre exemplu, în situația în care defunctul dispune cu privire la întreg patrimoniul său prin testament, moștenirea se va desfășura potrivit testamentului.

În situația în care defunctul dispune numai cu privire la o parte din patrimoniul său prin testament, cu privire la această parte moștenirea se va desfășura potrivit testamentului, iar cu privire la cealaltă parte din patrimoniu, moștenirea se va desfășura potrivit regulilor moștenirii legale.

În acest sens sunt prevederile art. 955 din noul Cod civil: Spre exemplu, în situația în care defunctul dispune cu privire la întreg patrimoniul sau prin testament, moștenirea se va desfășura potrivit testamentului.

În situația în care defunctul dispune numai cu privire la o parte din patrimoniul sau prin testament, cu privire la aceasta parte moștenirea se va desfășura potrivit testamentului, iar cu privire la cealaltă parte din patrimoniu, moștenirea se va desfășura potrivit regulilor moștenirii legale.

In acest sens sunt prevederile art. 955 din noul Cod civil:

„Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală, în măsura în care cel care iasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament. O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire testamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală”.

Prin intermediul moștenirii se transmit către moștenitori atât drepturi, cât și obligații, întrucât obiectul transmisiunii îl reprezintă patrimoniul defunctului, iar prin noțiunea de patrimoniu se înțeleg atât drepturile, cât și obligațiile unei persoane, drepturi și obligații evaluabile în bani.

Spre exemplu, în situația în care o persoană are în proprietate o casă de locuit și un teren, dar și un credit bancar, la momentul decesului acesteia către moștenitorii defunctului se vor transmite atât drepturile de proprietate asupra casei și terenului, cât și obligația de a rambursa creditul bancar.

Ori de câte ori procedura moștenirii se finalizează, în sensul că întreg patrimoniul defunctului se transmite către moștenitori, se vorbește despre dezbaterea succesiunii, procedură în cadrul căreia se stabilesc moștenitorii, se stabilesc cotele părți ce revin acestora, se stabilesc drepturile și obligațiile ce fac parte din masa succesorală și se atestă transmiterea patrimoniului către succesori (moștenitori).

Dezbaterea succesiunii se poate realiza fie prin intermediul unei proceduri necontencioase, în fața notarului public, fie prin intermediul unei proceduri contencioase, în fața instanței de judecată.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia moștenirilor legale și/sau testamentare, constând, printre altele, în:

 • stabilirea notarului public sau, după caz, a instanței judecătorești competente în dezbaterea succesiunii;
 • verificarea regulilor aplicabile moștenirii, pentru a stabili dacă este vorba de o moștenire legală, de o moștenire testamentara sau de ambele;
 • verificarea îndeplinirii condițiilor pentru a avea calitatea de moștenitor, prin raportare la persoanele care își evocă această calitate;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii actelor și informațiilor care să le dovedească calitatea de moștenitor;
 • verificarea cotelor părți ce revin fiecărui moștenitor;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii actelor și informațiilor care să le dovedească cota parte ce le revine din moștenire;
 • verificarea componenței masei succesorale;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii actelor și informațiilor referitoare la bunurile și obligațiile ce compun masa succesorală;
 • asistarea și reprezentarea persoanelor interesate în vederea obținerii dezbaterii succesiunii, fie în fața notarului public, fie în fața instanței de judecată.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Moștenirea legală

Partajul

ianuarie 11th, 2018|0 Comments

Noțiunea de coproprietate / Drepturile fiecărui coproprietar / Încetarea stării de coproprietate - partajul / Cum vă putem ajutaNoțiunea de coproprietateOri de câte ori un bun sau mai multe, indiferent de tipul acestora ( ex.Mai mult

Alte informații privind Testamentul

Partajul

ianuarie 11th, 2018|0 Comments

Noțiunea de coproprietate / Drepturile fiecărui coproprietar / Încetarea stării de coproprietate - partajul / Cum vă putem ajutaNoțiunea de coproprietateOri de câte ori un bun sau mai multe, indiferent de tipul acestora ( ex.Mai mult

Moștenirea legală și testamentară

ianuarie 10th, 2018|0 Comments

Servicii complete in materia moștenirii legale și/sau testamentare Instituția moștenirii devine incidentă în cazul decesului unei persoane. Noțiunea de moștenire este folosită în mai multe accepțiuni: din punct de vedere tehnico-juridic, prin moștenire seMai mult