Deschiderea unei moșteniri / Stabilirea moștenitorilor / Bunurile moștenirii / Certificatul de moștenitor / Moștenirile vacante / Cum vă putem ajuta

Deschiderea unei moșteniri

La momentul decesului unei persoane moștenirea acesteia se deschide, indiferent de data înregistrării decesului în registrele de stare civilă și independent de cunoașterea decesului persoanei de către potențialii moștenitori ai acesteia.

Stabilirea moștenitorilor

La momentul decesului unei persoane, potrivit legii, o serie de persoane pot avea calitatea de potențiali moștenitori, denumiți în limbaj juridic succesibili ( ex. soțul supraviețuitor, copiii, părinții, frații și surorile etc ).

În situația existenței unui testament chiar și o persoană complet străină de defunct poate avea calitatea de potențial moștenitor.

Pentru mai multe informații legate de efectele unui testament vă rugăm accesați secțiunea Testamentul.

Fiecare potențial moștenitor ( succesibil ) are dreptul de a opta între: (i) a accepta moștenirea și a deveni moștenitor sau (ii) a refuza moștenirea care i se cuvine, devenind o persoană străină de moștenire.

Nicio persoană nu poate fi obligată să accepte și / sau să refuze o anumită moștenire.

Acceptarea succesiunii se realizează într-un termen de 1 an de zile de la momentul deschiderii succesiunii ( data decesului persoanei a cărei moștenire este în discuție ), în general, prin intermediul unei declarații date în fața unui notar public, declarație înregistrată într-un registru electronic administrat de Camera Notarilor Publici.

În situația în care mai multe persoane acceptă succesiunea legea este cea care stabilește persoanele care devin efectiv moștenitori.

De exemplu, în situația în care moștenirea este acceptată atât de copii, cât și de nepoți numai copiii vor deveni moștenitori; în situația în care moștenirea este acceptată atât de copii cât și de frați numai copiii vor deveni moștenitori etc.

Stabilirea moștenitorilor se poate realiza fie în fața notarului public, fie în cadrul unui proces instrumentat de instanțele judecătorești.

Bunurile moștenirii

Prin moștenire se transmit nu numai bunurile defunctului, dar și obligațiile acestuia.

Acest mecanism se explică prin faptul că dezbaterea unei succesiuni antrenează o transmitere a patrimoniului defunctului, patrimoniu care cuprinde atât drepturi, cât și obligații evaluabile în bani.

În vederea protejării drepturilor moștenitorilor legea limitează răspunderea acestora pentru obligațiile moștenite la limita valorică a bunurilor dobândite.

Cu alte cuvinte niciun moștenitor prin acceptarea unei moșteniri nu se poate trezi în situația în care dobândește obligații de a o valoare mai mare decât bunurile primite.

Bunurile și obligațiile care formează obiectul moștenirii se stabilesc pe baza actelor justificative fie de către notarul public, fie de către o instanță judecătorească.

Certificatul de moștenitor

La momentul finalizării procedurii succesorale notariale notarul public emite certificatul de moștenitor.

Acest document este înscrisul care atestă următoarele informații:

  • faptul că la o anumită dată o persoană a decedat;
  • faptul că în patrimoniul defunctului se găseau o serie de bunuri ( ex. terenuri, locuințe, sume de bani, acțiuni etc );
  • faptul că persoana respectivă a fost moștenită de persoanele indicate în certificat, în cotele indicate ( ex. 1/2, 1/4 etc ).

Certificatul de moștenitor este documentul care dovedește transmiterea bunurilor ce au aparținut defunctului către moștenitorii acestuia.

Moștenirile vacante

În situația în care o persoană decedează și nu are niciun fel de moștenitori moștenirea se consideră a fi vacantă.

În acest caz drepturile și obligațiile persoanei decedate se transmit către statul român și / sau către unitățile administrativ teritoriale ( comuna, orașul sau municipiul ).

Moștenirea vacantă se constată prin certificat de vacanță succesorală emis de notarul public competent.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot consilia și asista cu ocazia dezbaterii unei succesiuni a unei persoane pe care doriți să o moșteniți:

  • consiliere în ceea ce privește drepturile dumneavoastră, în calitate de moștenitor;
  • consiliere privind alegerea notarului public competent;
  • asistare cu ocazia acceptării succesiunii;
  • asistare și / sau reprezentare în vederea obținerii tuturor actelor necesare dezbaterii succesiunii;
  • asistare și / sau reprezentare juridică pe întreg parcursul procedurii dezbaterii succesiunii, fie în fața notarului public, fie în fața instanțelor judecătorești;
  • asistare în vedere obținerii certificatului de moștenitor.

Informații suplimentare privind moștenirea legală

Partajul

ianuarie 11th, 2018|0 Comments

Noțiunea de coproprietate / Drepturile fiecărui coproprietar / Încetarea stării de coproprietate - partajul / Cum vă putem ajutaNoțiunea de coproprietateOri de câte ori un bun sau mai multe, indiferent de tipul acestora ( ex.Mai mult