Servicii complete în materia numirii și revocării administratorilor unei societăți (comerciale) înființate în România

Orice persoană juridică înființată în România, în principiu, își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile, participând la circuitul civil, prin organele sale de administrare.

În acest sens sunt prevederile art. 209 alin. 1 noul Cod Civil:

„Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor”.

Prin noțiunea de organe de administrare se înțelege persoana, respectiv persoanele, împuternicite să acționeze, în mod individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice, în raporturile cu terții.

În acest sens sunt prevederile art. 209 alin. 2 noul Cod Civil:

„Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice”.

În materia societăților (comerciale) organele de administrare ale acestora sunt reprezentate de administratorul unic sau după caz consiliul de administrație al societății.

Numirea, respectiv revocarea administratorului/membrilor consiliului de administrație reprezintă, în principiu, atributul exclusiv al adunării generale a asociaților/acționarilor.

Atât numirea, cât și revocarea administratorului/membrilor consiliului de administrație se poate realiza numai în cazurile și cu respectarea condițiilor impuse de lege, respectiv de actul constitutiv al societății (comerciale) respective.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia numirii și revocării administratorilor unei societăți (comerciale) înființate în România, constând, printre altele, în:

  • verificarea cazurilor și condițiilor impuse de lege, respectiv de actul constitutiv al societății (comerciale) în cauză;
  • asistență juridică și reprezentare în vederea numiri/revocării administratorului unic, respectiv membrilor consiliului de administrație al societății (comerciale) în cauză.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Numirea și revocarea administratorului

Alte informații privind Raporturile angajat vs angajator