Majoritatea comercianților din România sunt organizați sub formă de societăți (denumirea anterioară datei de 01.01.2011 fiind de societăți (comerciale).

Unul din actele normative generale care stă la baza reglementării societăților (societăților comerciale n.s.) este Legea nr. 31/1990 denumită Legea societăților (Legea societăților comerciale n.s.).

În ceea ce privește numărul minim de asociați/acționari în cadrul unei societăți (comerciale) înființate în România, cu titlu general, legea impune numărul minim de 2 asociați sau, după caz, acționari.

În acest sens sunt prevederile art. 4 din Legea nr. 31/1990:

”Societatea cu personalitate juridică va avea cel puţin 2 asociaţi, în afară de cazul în care legea prevede altfel“.

Cu toate acestea, în cazul societății (comerciale) cu răspundere limitată, legea permite existența unui singur asociat.

În acest sens sunt prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 31/1990:

”În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaţilor“.

O persoană fizică/juridică nu poate deține, în mod direct, calitatea de asociat unic decât în cadrul unei singure societăți (comerciale) cu răspundere limitată.

În acest sens sunt prevederile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 31/1990:

”O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată“.

De asemenea, interdicția expusă mai sus operează și în cazul în care persoana fizică, încearcă să dețină, în mod indirect, prin intermediul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată, calitatea de asociat unic în cadrul altei societăți (comerciale) cu răspundere limitată.

În acest sens sunt prevederile art. 14 alin. 2 din Legea nr. 31/1990:

”O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană“.

În interpretarea prevederilor legale expuse mai sus, Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă, printr-o decizie de speță, a stabilit că o societate comercială înregistrată în Statele Unite ale Americii, de tip Incorporated (INC) având ca asociat/acționar unic o singură persoană fizică nu poate deține calitate de asociat unic în cadrul unei societăți (comerciale) cu răspundere limitată înființată în România, deoarece s-ar încălca interdicțiile menționate în art. 14 din Legea nr. 31/1990.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Cesiunea părților sociale/acțiunilor

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Înființarea societăților comerciale

Imposibilitatea modificării atribuțiilor conferite de lege Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Consiliului de Administrație

ianuarie 24th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Înregistrarea la registrul comerțului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii