Obligarea unei companii naționale la plata daunelor interese pentru revocarea unui administrator

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului comercial

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui fost membru al consiliului de administrație al unei companii naționale într-un proces având ca obiect plata de daune interese pentru revocarea acestuia din funcție.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță obligarea companiei naționale la plata daunelor interese către fostul membru al consiliului de administrație, datorită revocării fără justă cauză și intempestive a acestuia.

O persoană poate fi desemnată în cadrul unui consiliu de administrație al unei companii naționale prin intermediul hotărârii organelor de conducere, respectiv prin intermediul unei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor.

Raporturile dintre companie și membrul consiliului de administrație îmbracă forma unui contract de mandat în care compania are calitatea de mandant, iar membrul consiliului de administrație are calitatea de mandatar.

Potrivit legislației actuale mandantul are dreptul să revoce oricând contractul de mandat.

Cu toate acestea, în situația în care revocarea este realizată fără o justă cauză și / sau intempestiv, mandatarul are dreptul să obțină daune interese pentru repararea prejudiciului cauzat.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocatul Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal