Daune interese pentru revocarea intempestivă/fără justă cauză a administratorului

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui fost membru al consiliului de administrație al unei companii naționale într-un proces având ca obiect plata de daune interese pentru revocarea acestuia din funcție.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță obligarea companiei naționale la plata daunelor interese către fostul membru al consiliului de administrație, datorită revocării fără justă cauză și intempestive a acestuia.

O persoană poate fi desemnată în cadrul unui consiliu de administrație al unei companii naționale prin intermediul hotărârii organelor de conducere, respectiv prin intermediul unei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor.

Raporturile dintre companie și membrul consiliului de administrație îmbracă forma unui contract de mandat în care compania are calitatea de mandant, iar membrul consiliului de administrație are calitatea de mandatar.

Potrivit legislației actuale mandantul are dreptul să revoce oricând contractul de mandat.

Cu toate acestea, în situația în care revocarea este realizată fără o justă cauză și/sau intempestiv, mandatarul are dreptul să obțină daune interese pentru repararea prejudiciului cauzat.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocatul Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Angajarea personalului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Numirea și revocarea administratorului

Alte informații privind Raporturile angajat vs angajator

Alte informații privind recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult