Legea nr. 10/2001 – Înaintarea dosarului administrativ către Instituția Prefectului în vederea emiterii avizului de legalitate

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui număr de trei persoane în cadrul unui dosar de Legea nr. 10/2001 având ca obiect obligarea unității deținătoare la înaintarea dosarului către Instituția Prefectului în vederea inițierii controlului de legalitate.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță obligarea unității deținătoare la înaintarea întregului dosar format în baza Legii nr. 10/2001 către Instituția Prefectului în vederea realizării controlului de legalitate.

Potrivit legislației actuale, după emiterea dispoziției privind propunerea de acordare de măsuri reparatorii prin echivalent, sub formă de puncte, unitatea deținătoare este obligată să înainteze atât dispoziția, cât și întreg dosarul de Legea nr. 10/2001 către Instituția Prefectului pentru inițierea controlului de legalitate.

În anumite situații, între momentul emiterii dispoziției și momentul înaintării acesteia către Instituția Prefectului poate exista o perioadă destul de îndelungată (uneori chiar ani de zile), caz în care persoanele îndreptățite la primirea de despăgubiri sunt prejudiciate prin întârzierea încasării drepturilor ce li se cuvin.

În astfel de situații se poate recurge la concursul instanțelor de judecată în vederea obligării unităților deținătoare la parcurgerea etapelor prevăzute de lege.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost acordate de avocații Răzvan Constantin și Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate