Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestieră pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire către autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și/sau despăgubirile cuvenite.

Legea nr. 1/2000 se aplică și persoanelor care au avut calitate de moșneni în cadrul unei Obști, respectiv persoanelor care au calitatea de moștenitori ai unei persoane care a avut calitatea de moșnean în cadrul unei Obști.

De la momentul apariției și până în prezent, Legea nr. 1/2000 a suferit numeroase modificări, iar acestea au produs un impact direct asupra formelor asociative reprezentate de Obștile de moșneni.

Legea nr. 1/2000 în perioada 12.01.2000-29.06.2001

În această formă a legii, etapele reconstiturii dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparținuseră Obștilor de Moșneni erau următoarele:

 • persoanele îndreptățite erau obligate să înființeze vechea formă asociativă, Obștea;[1]
 • în vederea înființării Obștii, un comitet ad-hoc al persoanelor îndreptățite era obligat să se adreseze Judecătoriei în a căreia rază se aflau terenurile preluate de statul român, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, în speță de la 01.2000;[2]
 • cererea de înființare a Obștii trebuia să fie însoțită de un certificat emis de Comisia Locală de Fond Funciar prin care aceasta atesta: (i) fie existența dreptului de proprietate, (îi) fie calitatea de moștenitor;[3]
 • în situația în care cererea era admisă Judecătoria pronunța o hotărâre judecătorească prin care Obștea se înființa, dobândea personalitate juridică și ulterior era înregistrată într-un registru special;[4]
 • suprafața ce putea fi restituită era de maxim 10 Hă/persoană îndreptățită, cu luarea în calcul a suprafețelor retrocedate anterior în baza Legii nr. 18/1991, pe vechile amplasamente.[5]

[1] Art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000: “În vederea organizării exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la exploatarea lor, persoanele îndreptăţite se vor constitui, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale de composesorat, păduri grănicereşti, devălmăşie de moşneni, obşti nedivizate de răzeşi etc.”

[2] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000: “În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere”

[3] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000: “În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere”

[4] Art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000: “Prin hotărâre judecătorească formele asociative de exploatare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, dobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie”

[5] Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000: “Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, se face pe vechile amplasamente”

Legea nr. 1/2000 în perioada 29.06.2001-09.07.2002

În această formă a legii, etapele reconstiturii dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparținuseră Obștilor de Moșneni erau următoarele:

 • persoanele îndreptățite erau obligate să înființeze o asociație;[1]
 • în vederea înființării asociației, un comitet ales de adunarea membrilor era obligat să solicite Judecătoriei competente teritorial înființarea asociației, în termen de 45 de zile de la data când comisia locală de fond funciar valida cererile de reconstituire ale membrilor[2]
 • cererea de înființare a asociației trebuia să fie însoțită de certificarea dreptului de proprietate sau de moștenire al persoanelor îndreptățite emisă de comisia locală de fond funciar;[3]
 • în situația în care cererea era admisă Judecătoria pronunța o hotărâre judecătorească prin care asociația se înființa, dobândea personalitate juridică și era înscrisă într-un registru special;[4]
 • suprafața ce putea fi restituită era de maxim 10 Ha/persoană îndreptățită, cu luarea în calcul a suprafețelor retrocedate anterior în baza Legii nr. 18/1991, de regulă, pe vechile amplasamente.[5]

[1] Art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificata prin O.U.G. nr. 102/2001: „În vederea administrării şi exploatării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 membrii formelor asociative de tip composesorate, obşti de moşneni, obşti de răzeşi, păduri grănicereşti şi altele sau moştenitorii acestora se vor constitui într-o asociaţie autorizată de către judecătorie, potrivit legii”

[2] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 modificata prin O.U.G. nr. 102/2001: „În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/şi moştenitorii acestora, cu majoritatea simplă, va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere”

[3] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 modificata prin O.U.G. nr. 102/2001: „În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau/şi moştenitorii acestora, cu majoritatea simplă, va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare a terenurilor forestiere”

[4] Art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000 modificata prin O.U.G. nr. 102/2001: “Prin hotărâre judecătorească formele asociative de exploatare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, dobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie”

[5] Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificata prin O.U.G. nr. 102/2001: „Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face de regulă pe vechile amplasamente”

Legea nr. 1/2000 în perioada 09.07.2002-25.07.2005

La data de 09.07.2002 Legea nr. 1/2000 a fost modificată prin Legea nr. 400/17.06.2002.

În această formă a legii, etapele reconstiturii dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparținuseră Obștilor de Moșneni erau următoarele:

 • persoanele îndreptățite erau obligate să înființeze o asociație;[1]
 • în vederea înființării asociației, un comitet ales de adunarea membrilor era obligat să solicite Judecătoriei competente teritorial înființarea asociației, în termen de 45 de zile de la data când comisia locală de fond funciar valida cererile de reconstituire ale membrilor;[2]
 • cererea de înființare a asociației trebuia să fie însoțită de certificarea dreptului de proprietate sau de moștenire al persoanelor îndreptățite emisă de comisia locală de fond funciar;[3]
 • în situația în care cererea era admisă Judecătoria pronunța o hotărâre judecătorească prin care asociația se înființa, dobândea personalitate juridică și era înscrisă într-un registru special;[4]
 • suprafața ce putea fi restituita era de maxim 10 Ha / persoană îndreptățită, cu luarea în calcul a suprafețelor retrocedate anterior în baza Legii nr. 18/1991, de regulă, pe vechile amplasamente.[5]

[1] Art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 400/17.06.2002: „În vederea administrării şi gospodăririi terenurilor forestiere prevăzute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obşti de moşneni, obşti de răzeşi, păduri grănicereşti şi altele sau moştenitorii acestora se vor constitui într-o asociaţie autorizată de către judecătorie, potrivit legii”

[2] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 400/17.06.2002: „În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau moştenitorii acestora cu majoritate simplă va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative”

[3] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 400/17.06.2002: „În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în condiţiile prezentei legi, a cererilor foştilor composesori, moşneni, răzeşi sau, după caz, ale moştenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau moştenitorii acestora cu majoritate simplă va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de moştenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative”

[4] Art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 400/17.06.2002: „Prin hotărâre judecătorească formele asociative de exploatare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, dobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie”

[5] Art. 24 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 400/17.06.2002: „Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa de un hectar de proprietar deposedat şi cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, după caz, moştenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face de regulă pe vechile amplasamente”

Legea nr. 1/2000 în perioada 25.07.2005-prezent

La data de 25.07.2005 Legea nr. 1/2000 a fost modificată prin Legea nr. 247/2005.

În această formă a legii, etapele reconstiturii dreptului de proprietate asupra terenurilor ce aparținuseră Obștilor de Moșneni erau următoarele:

 • persoanele îndreptățite erau obligate să reînființeze vechea formă asociativă, obștea;[1]
 • în vederea reînființării Obștii, un comitet ad-hoc era obligat să solicite Judecătoriei în a căreia rază se află imobilul reînființarea Obștii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, în speță de la data de 07.2005;[2]
 • cererea de reînființare nu trebuie să aibă atașată vreo certificare a dreptului de proprietate sau de moștenire emisă de comisia locală;[3]
 • în situația în care cererea era admisă Judecătoria pronunța o hotărâre judecătorească prin care se reînființa Obștea, această redobandind personalitate juridică și fiind înscrisă într-un registru special;[4]
 • suprafața ce putea fi restituita era egală cu diferență între suprafața avuta în proprietate la momentul preluării și suprafața restituita anterior în baza formelor premergătoare ale Legii nr. 18/1991 și Legii nr. 1/2000.

[1] Art. 28 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 247/2005: „În vederea organizării administrării terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinării responsabilităţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptăţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale”

[2] Art. 28 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 247/2005: „În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere”

[3] Art. 28 alin. 3 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 247/2005: „Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un statut în formă autentică sau certificată de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, răspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice”

[4] Art. 28 alin. 4 din Legea nr. 1/2000 modificata prin Legea nr. 247/2005: „Prin hotărâre judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un registru special ţinut de judecătorie”

Pentru mai multe detalii referitoare la istoria și regimul juridic al Obștilor de moșneni vă rugăm să ne contactați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate

Alte informații privind Situația juridică a unui imobil