Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?

În principiu, indiferent de obiectul activității dumneavoastră profesionale, de zi cu zi, prelucrați o serie de date cu caracter personal ale mai multor categorii de persoane.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin activități curente cum ar fi: primirea unui e-mail, primirea unui fax, primirea unui document, transmiterea unui e-mail, transmiterea unui fax, efectuarea unui apel telefonic etc.

Față de această împrejurare dumneavoastră puteți avea calitatea de operator de date cu caracter personal.

Operatorul de date cu caracter personal este persoana/entitatea care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În acest sens sunt prevederile art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679/27.04.2016 al Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care stabilesc:

„^^operator^^ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern”.

În măsura în care dumneavoastră aveți calitatea de operator de date cu caracter personal vă revin o serie de obligații specifice din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia protecției datelor cu caracter personal, constând, printre altele, în:

  • identificarea dacă dumneavoastră aveți sau nu calitatea de operator de date cu caracter personal;
  • prezentarea obligațiilor care vă revin în calitate de operator de date cu caracter personal;
  • asistarea dumneavoastră în vederea implementării și susținerii măsurilor organizatorice și tehnice care să vă permită să vă îndepliniți obligațiile ce vă revin în calitate de operator de date cu caracter personal.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind GDPR – Protecția datelor cu caracter personal

Asistarea uneia din primele companii amendate în temeiul GDPR-ului – Protecția datelor cu caracter personal

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind sancțiunile aplicate în baza GDPR-ului (Protecția datelor cu caracter personal) "Dumitru, Popescu și Asociații" asistă una din primele companii românești sancționată pentru nerespectarea noii legislații privind protecția datelor cu caracter personalMai mult

GDPR – Protecția datelor – dezvoltator imobiliar

noiembrie 24th, 2018|0 Comments

Consultanță juridică privind protecția datelor cu caracter personal (companie din domeniul imobiliar) Dumitru, Popescu și Asociații a acordat consultanță juridică unuia dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din București, în vederea implementării măsurilor organizatorice șiMai mult