Drept de proprietate asupra construcției și drept de folosință asupra terenului / Dobândirea construcțiilor sub imperiul Decretului nr. 58/1974 / Dobândirea construcțiilor sub imperiul Legii nr. 61/1990 / Dobândirea construcțiilor sub imperiul Legii nr. 85/1992 / Lipsa titlului de proprietate asupra terenului și autorizațiile de construire / Schimbarea dreptului de folosință în drept de proprietate / Cum vă putem ajuta

Drept de proprietate asupra construcției și drept de folosință asupra terenului

În România o serie de persoane fizice dețin în proprietate anumite construcții ( ex. case de locuit, apartamente ) și în folosință terenul aferent.

Aceste persoane sunt înregistrate în cadrul organelor fiscale în calitate de proprietari asupra construcției și de titulari ai dreptului de folosință asupra terenului.

Dobândirea construcțiilor sub imperiul Decretului nr. 58/1974

Această situație este des întâlnită în cazul imobilelor ( construcții și terenuri ) înstrăinate în perioada 1974 – 1990.

În această perioadă ori de câte ori un imobil compus din teren și construcție era înstrăinat / dobândit prin orice mod, cu excepția moștenirilor legale, dobânditorul imobilului dobândea în proprietate numai construcția, iar terenul trecea automat în proprietatea statului comunist fără niciun fel de formalitate, direct în baza Legii nr. 58/1974.

Ulterior autoritățile locale ale regimului comunist atribuiau dobânditorului o parte din terenul aferent construcției în folosință pe durata existenței construcției ( de obicei o suprafață de 100 mp ).

Pentru mai multe detalii privind dreptul de folosință acordat potrivit Decretului nr. 58/1974 vă rugăm vizitați secțiunea Dreptul de folosință asupra terenului.

Dobândirea construcțiilor sub imperiul Legii nr. 61/1990

Dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției împreună cu dobândirea dreptului de folosință asupra terenului aferent este întâlnită și în cazul contractelor de vânzare încheiate în baza Legii nr. 61/1990.

În baza acestui act normativ fostele ICRAL – uri ( Întreprinderile de Construcții, Reparații și Adminstrare Locativă ) puteau vinde construcțiile edificate din fondurile statului comunist către chiriașii care le ocupau.

În cazul încheierii contractelor de vânzare în baza Legii nr. 61/1990 cumpărătorii dobândeau dreptul de proprietate asupra construcției și dreptul de folosință asupra terenului aferent.

Dobândirea construcțiilor sub imperiul Legii nr. 85/1992

Dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției împreună cu dobândirea dreptului de folosință asupra terenului aferent este întâlnită și în cazul contractelor de vânzare încheiate în baza Legii nr. 85/1992.

În baza acestui act normativ fostele Întreprinderi de Stat ( transformate după anii 1990 în societăți comerciale pe acțiuni ) puteau vinde construcțiile edificate din fondurile proprii către persoanele care le ocupau în calitate de chiriași.

În cazul încheierii contractelor de vânzare în baza Legii nr. 85/1992 cumpărătorii dobândeau dreptul de proprietate asupra construcției și dreptul de proprietate și / sau folosință asupra terenului aferent.

Lipsa titlului de proprietate asupra terenului și autorizațiile de construire

În anumite situații dobânditorii unor astfel de imobile au încercat să modifice construcțiile sub diferite forme ( ex. renovare, extindere, supraetajare etc ) solicitând în acest sens primăriilor competente eliberarea autorizațiilor de construire aferente.

În general primăriile au refuzat emiterea autorizațiilor de construire față de lipsa dreptului de proprietate asupra terenului.

În aceste situații dobânditorii s-au văzut puși în imposibilitatea de a realiza lucrări de construire la imobilele proprietatea acestora.

Schimbarea dreptului de folosință în drept de proprietate

În vederea remedierii tututor acestor situații și pentru a atinge o stare de normalitate ( proprietarul construcției = și proprietarul terenului aferent ) a fost generat un cadru legislativ care să permită tuturor persoanelor transformarea dreptului de folosință asupra terenului într-un veritabil drept de proprietate, cu titlu gratuit ( fără niciun fel de cost ).

Schimbarea dreptului de folosință într-un veritabil drept de proprietate se realizează prin intermediul unui document ce poartă denumirea de Ordinul Prefectului.

Procedura de obținere a acestui Ordin este una administrativă și constă în depunerea mai multor documente justificative în față primăriei în a cărei rază se află terenul aflat în folosință.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră vă poate asista și / sau reprezenta în fața primăriei competente în vederea obținerii Ordinului Prefectului, obținând astfel pentru dumneavoastră transformarea dreptului de folosință asupra terenului într-un veritabil drept de proprietate.

În acest sens avocații noștri vă pot asigura următoarele servicii:

  • obținerea tuturor actelor necesare eliberării Ordinului Prefectului;
  • depunerea tuturor actelor necesare în fața autorităților competente;
  • obținerea Ordinului Prefectului;
  • asistarea în vederea schimbării rolului fiscal;
  • asistarea în vederea realizării operațiunilor de cadastru și intabulare privind noul dumneavoastră drept de proprietate.

Informații suplimentare privind Ordinul Prefectului

Sunteți proprietarul unei construcții dar nu și asupra terenului aferent acesteia, asupra căruia aveți un drept de folosință? Aflați cum puteți deveni proprietar asupra terenului

februarie 16th, 2018|0 Comments

Ați cumparat in perioada 1974-1989 o construcție și ați primit în folosință terenul aferent acesteia ? Construcția există și în prezent, iar dumneavoastră doriți să deveniți proprietar asupra terenului ? În situația în careMai mult

Dreptul civil

ianuarie 2nd, 2018|0 Comments

Soluții în domeniul dreptului civil Dreptul civil reprezintă cea mai vasta materie în domeniul juridic românesc, față de faptul că reglementează majoritatea raporturilor juridice de drept privat dintre persoane, atât fizice, cât și juridice. ÎnMai mult