Răzvan Nicolae Popescu – Fondator și partener în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a lui Răzvan acoperă atât domeniul juridic, cât și domeniul tehnic, fiind absolvent al mai multor unități de învățământ: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de lector în materia protecției datelor cu caracter personal, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat stagiar, Institutul Național al Magistraturii – auditor de justiție, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – masterand optoelectronică, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept – absolvent, Universitatea Politehnică, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine – titlul de inginer diplomat.

Experiență profesională

Activitatea profesională a lui Răzvan în domeniul juridic, acumulată în cei peste 12 ani de profesare, înglobează domenii diverse și complexe ale dreptului românesc, atât din perspectiva proceselor purtate în față instanțelor judecătorești din România, cât și din perspectiva consilierii multiplelor companii naționale și internaționale.

În materia dreptului civil procesele au privit marea majoritate a instituțiilor de drept civil: acțiuni în revendicare imobiliară, acțiuni de partaj, acțiuni în grănițuire, acțiuni având ca obiect constatarea nulității absolute a unor acte de înstrăinare / titluri de proprietate, acțiuni privind dezbaterea succesiunilor, acțiuni în desființarea unor construcții edificate în mod nelegal etc, în timp ce activitatea de consultanță a privit opinii legale privind situația juridică a unor imobile, stabilirea istoricului dreptului de proprietate, negocierea contractelor civile etc.

În materia retrocedărilor procedurile și procesele au privit marea majoritate a actelor normative reparatorii: retrocedari în natură a imobilelor potrivit Legii nr. 10/2001, obținerea de despăgubiri potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 165/2013, retrocedari în natură a terenurilor cu vegetație forestieră în baza Legii nr. 1/2000, acțiuni în constatarea nulității absolute a unor titluri de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991; obținerea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 290/2003; obținerea despăgubirilor pentru apartamentele cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 etc.

În materia dreptului comercial procesele au privit toate aspectele din viața unei societăți comerciale: acțiuni în anularea hotărârilor AGA, acțiuni având ca obiect suspendarea efectelor hotărârilor AGA, intervenții având ca obiect blocarea înregistrării unor mențiuni la registrul comerțului, acțiuni în opoziție, acțiuni având ca obiect excluderea unui asociat din cadrul unei societăți, acțiuni având ca obiect autorizarea retragerii unui asociat din cadrul unei societăți și obținerea sumelor aferente retragerii, acțiuni în dizolvarea unei societăți, acțiuni privind constatarea nulității unor acte societare, în timp activitatea de consultanță a privit atât dimensiunea internă a societăților ( contractele cu angajații, acordurile de confidențialitate etc ), precum dimensiunea externă a acestora ( contractele cadru cu furnizorii, contractele aferente clienților, negocieri etc ).

În materia protecției datelor cu caracter personal activitățile au privit atât consilierea juridică operatorilor de date cu caracter personal ( companii din diverse ramuri ale economiei ) precum: identificarea datelor cu caracter personal și stabilirea trasabilității acestora, redactarea politicilor privind prelucrarea datelor și a notelor de informare, stabilirea procedurilor interne privind modul prin care un operator poate da curs drepturilor exercitate de persoanele vizate, stabilirea procedurilor de confidențialitate și securitate a datelor, redactarea acordurilor de tip operator – operator / operatori asociați / operator – împuternicit, întocmirea registrelor de prelucrare a datelor, consultanță în diverse probleme legate de sistemele de monitorizare video, audio și geolocalizare etc, cat și consilierea persoanelor vizate prin activități precum: asistență juridică și reprezentarea persoanelor vizate atât în raport cu autoritatea competentă în domeniu, cu operatorii, cât și cu instanțele judecătorești naționale etc.

Domenii profesionale recente

Articole recente

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.