Răzvan Popescu

Răzvan Nicolae Popescu

Partener în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații ” S.P.A.R.L., Răzvan este avocat definitiv, membru al Baroului București.

La nivelul anului 2015 Răzvan a participat la înființarea ” Dumitru, Popescu și Asociații “.

Experiență recentă:

 • asistarea unuia dintre principalii dezvoltatori imobiliari din București, în ceea ce privește implementarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • asistarea uneia dintre cele mai mari companii din România, în domeniul forajului pentru industria de petrol și gaze, în ceea ce priveste implementarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • asistarea uneia dintre cele mai mai importante companii din România, în domeniul managementului flotelor auto, în ceea ce privește implementarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • asistarea uneia dintre cele mai mari companii din România, în domeniul soluțiilor reprografice, în ceea ce privește implementarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
 • reprezentarea cu succes a unei persoane prin obținerea anulării unei decizii de angajare a răspunderii solidare emise de organele fiscale;
 • reprezentarea cu succes a unei persoane prin obținerea anulării unei decizii de instituire a măsurilor asiguratorii emise de organele fiscale;
 • reprezentarea cu succes a unor persoane în cadrul unui dosar având ca obiect contestarea unei dispoziții emise în baza Legii nr. 10/2001;
 • asistarea și reprezentarea cu succes a unor persoane în vederea încasării efective a despăgubirilor aferente unui imobil naționalizat;
 • reprezentarea cu succes a unei companii împotriva unei acțiuni în revendicare a unui imobil ce forma obiectul Legii nr. 10/2001, acțiune inițiată de fostul proprietar;
 • reprezentarea cu succes a unei companii împotriva unei acțiuni în constatarea nulității absolute a certificatului de atestare a dreptului de proprietate, acțiune inițiată de fostul proprietar.

Pregătire profesională:

 • Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților – titlul de avocat definitiv;
 • Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților – titlul de avocat stagiar;
 • Institutul Național al Magistraturii – auditor de justiție;
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – masterand optoelectronică;
 • Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept – absolvent;
 • Universitatea Politehnică, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine – titlul de inginer diplomat.