Noțiunea de creditor / Noțiunea de debitor / Relațiile creditor vs debitor / Cum vă putem ajuta

Noțiunea de creditor

Creditorul este o persoană ( fizică sau juridică ) care are dreptul să obțină de la o altă persoană ( fizică sau juridică ) îndeplinirea unei anumite obligații, indiferent de tipul sau natura acesteia ( ex. să primească un produs comandat, să primească o suma de bani, să nu se divulge o anumită informație confidențială, să primească anumite acte și / sau informații, să obțină remedierea deficiențelor unui bun achiziționat, să fie despăgubită pentru anumite prejudicii cauzate ).

Creditorul are dreptul la îndeplinirea exactă, la timp și completă a tuturor obligațiilor ce îi revin debitorului său.

În caz contrar, creditorul are la îndemână o serie de remedii legale pentru realizarea drepturilor sale ( ex. dreptul de a acționa în judecată pe debitorul său, dreptul de a pretinde de la debitor daune interese ( despăgubiri ), dreptul de a iniția proceduri de executare silită, dreptul de a rezoluționa sau rezilia contractul încheiat, dreptul de a sesiza autoritățile competente etc ).

Pentru mai multe detalii privind executarea silită a unui debitor vă rugăm accesați secțiunea Executarea silită.

Noțiunea de debitor

Debitorul este o persoană ( fizică sau juridică ) care este ținut să execute o anumită obligație față de o altă persoană ( fizică sau juridică ) indiferent de obiectul sau natura acesteia ( ex. să predea un anumit bun mobil sau imobil, să încheie un anumit tip de contract, să plătească dobânzi și / sau comisioane, să restituie creditul acordat, să elibereze un spațiu comercial, să nu efectueze acte de concurență neloială, să lucreze în interesul creditorului, să dea socoteală pentru acțiunile întreprinse etc ).

Debitorul este ținut să-și execute întocmai toate obligațiile asumate față de creditor, în caz contrar putând suporta o serie de consecințe ( ex. sancțiuni civile, administrative sau penale, plata despăgubirilor, plata cheltuielilor de judecată etc ).

Relațiile creditor vs debitor

Orice relație dintre un creditor și un debitor trebuie să aibă la bază un raport juridic generat de o anumită situație juridică, cum ar putea fi:

 • încheierea unui contract;
 • nerespectarea drepturilor unei persoane;
 • încălcarea unei interdicții impuse de lege;
 • nesocotirea anumitor obligații impuse de lege.

Pentru mai multe informații legate de încheierea și negocierea contractelor vă rugăm accesați secțiunea Întocmirea și negocierea contractelor.

Independent de izvorul raportului juridic legea reglementează în mod amănunțit drepturile și obligațiile ambelor părți, ale creditorului și respectiv ale debitorului.

În anumite situații, drepturile și obligațiile părților sunt reglementate în principal de prevederile contractului încheiat de acestea și numai în subsidiar de lege.

În acest sens sunt reglementate o serie de aspecte privind:

 • care este modul legal prin care părțile pot purta un dialog și / sau pot transmite acte și / sau informații;
 • care sunt clauzele interzise în anumite contracte ( ex. clauzele abuzive );
 • care sunt clauzele pe care legea le impune în cadrul tuturor contractelor;
 • care sunt modurile prin care un debitor poate fi constrâns să-și îndeplinească obligațiile asumate;
 • care sunt modurile prin care un creditor poate fi forțat să primească ceea ce i se cuvine;
 • care este intervalul de timp în care părțile pot solicita concursul organelor statului ( ex. prescripția extinctivă );
 • care sunt instanțele judecătorești sau arbitrale competente să soluționeze diferendele dintre părți;
 • care este legea aplicabilă părților;
 • care sunt riscurile la care părțile se expun atunci când își exercită drepturile în mod abuziv;
 • care sunt cerințele impuse de lege privind acționarea numai cu bună – credință;
 • care sunt remediile legale la care oricare dintre părți poate apela în vedere protejării drepturilor și intereselor sale legitime.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot acorda consultanță juridică, precum și asistență juridică sau reprezentare în fața oricăror persoane ( fizice sau juridice ), precum și în fața oricăror instanțe judecătorești sau arbitrale în vederea protejării drepturilor și intereselor dumneavoastră, fie în calitate de creditori, fie în calitate de debitori.

Informații suplimentare privind relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA