Legea nr. 85/2014 – Anularea actelor frauduloase (menținerea legalității actelor)

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unei societăți în cadrul unui dosar având ca obiect anularea mai multor acte de transfer încheiate cu o companie aflată în insolvență.

În urma demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță respingerea tuturor pretențiilor și menținerea actelor de transfer.

După deschiderea procedurii de insolvență față de o societate, administratorul/lichidatorul judiciar al acesteia, în anumite cazuri prevăzute de lege, este îndreptățit să solicite anularea actelor prin care societatea și-a înstrăinat activele.

În măsura în care instanța consideră că actul contestat este „fraudulos”, în sensul Legii nr. 85/2014, aceasta dispune anularea actului și reîntoarcerea bunului în patrimoniul societății aflate în insolvență.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocații Răzvan Popescu și Cristina Gebăilă.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Contractele cu clienții

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Intrarea în procedura insolvenței

Alte informații privind Verificarea situației unei companii