Imobilele preluate în mod abuziv de statul comunist în perioada 1945 – 1989 / Legile retrocedărilor / Procedurile de restituire a imobilelor / Procesele privind imobilele retrocedate / Cum vă putem ajuta

Imobilele preluate în mod abuziv de statul comunist în perioada 1945 – 1989

În perioada 1945 – 1989 statul comunist român a preluat în mod abuziv o serie de bunuri mobile și imobile ( ex. terenuri agricole, terenuri forestiere, terenuri curți – construcții, locuințe, fabrici, întreprinderi, mijloace de producție etc ) din patrimoniul diferitelor persoane fizice și / sau juridice.

Preluarea a fost una abuzivă, în sensul că persoanele au fost private de dreptul lor de proprietate, drept protejat la nivel constituțional, prin diverse moduri ( ex. exproprieri pentru cauză de utilitate publică fără plata unor despăgubiri, exproprieri în fapt, naționalizări, rechiziționări, preluări fără niciun fel de acte, preluări în fapt, confiscări, donații acordate statului etc ).

Dreptul de proprietate a fost atins în substanța sa persoanele fiind lipsite de dreptul lor de proprietate cu nesocotirea tuturor legilor aplicabile.

Pentru mai multe detalii privind dreptul de proprietate vă rugăm accesați secțiunea Dreptul de proprietate.

Legile retrocedărilor

După căderea regimului comunist statul român a adoptat o serie de acte normative prin care a conturat procedurile administrative și / sau jurisdicționale prin care proprietarii își puteau redobândi bunurile, fie în natură ( exact bunul preluat în mod abuziv ), fie prin echivalent ( prin compensare cu un alt bun de aceeași valoare economică ca cel preluat sau prin plata unor despăgubiri la valoarea de circulație a bunului ).

Principalele legi în materie de retrocedari sunt:

 • Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;
 • Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere;
 • Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului ;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 • Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România;
 • Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herta, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului pentru Pace între România și Puterile Aliate și Asociate;
 • Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998.

Procedurile de restituire a imobilelor

În general procedurile de retrocedare a imobilelor reprezintă proceduri administrative instrumentate de autoritățile / instituțiile cu competențe în domeniu și urmează același tipar:

 • depunerea unei cereri / notificări privind restituirea imobilului;
 • depunerea tuturor actelor justificative prevăzute de lege ( acte din care să reiasă calitatea de proprietar la nivelul preluării, data preluării, actul în baza căruia s-a realizat preluarea, acte privind identificarea situației actuale a imobilului, acte de stare civilă etc );
 • verificarea actelor justificative și adoptarea unei soluții în ceea ce privește retrocedarea imobilului.

În anumite situații procedurile administrative pot fi completate cu proceduri jurisdicționale desfășurate în fața instanțelor judecătorești.

Pentru mai multe detalii privind acordarea de despăgubiri vă rugăm accesați secțiunea Despăgubirile ANRP.

Procesele privind imobilele retrocedate

Datorită modului în care au fost edictate actele normative în România, precum și datorită modului în care acestea au fost interpretate și aplicate de autoritățile și instituțiile cu competențe în materie, în anumite situații pot apărea procese între diverse persoane fizice și / sau juridice privind unul și același imobil.

Procesele sunt diversificate și pot include:

 • procese având ca obiect constatarea nulității absolute a unui titlu de proprietate;
 • acțiuni în revendicare prin compararea titlurilor;
 • acțiuni în granțuire;
 • acțiuni de rectificare a cărților funciare.

Pentru mai multe informații legate de revendicarea imobilelor vă rugăm accesați secțiunea Acțiunea în revendicare.

Pentru mai multe informații legate de grănițuire vă rugăm accesați secțiunea Delimitarea proprietăților ( granițuirea ).

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate acorda consultanță juridică în fața autorităților și instituțiilor publice implicate în legile retrocedărilor, precum și asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în vederea redobândirii imobilelor preluate abuziv, fie în natură, fie prin echivalent.

În general, serviciile noastre includ:

 • identificarea cadrului legal care vă îndreptățește la restituirea imobilului;
 • verificarea tuturor actelor justificative depuse la dosarul administrativ în vederea stabilirii istoricului dreptului de proprietate asupra imobilului;
 • completarea dosarului administrativ cu toate actele necesare soluționării acestuia;
 • redactarea de notificări și memorii privind urgentarea soluționării dosarului;
 • formularea și susținerea oricărei cereri de chemare în judecată în vederea redobândirii imobilului și / sau încasării despăgubirilor la care sunteți îndreptățiți potrivit legii;
 • asistarea în vederea încasării efective a despăgubirilor.

Informații suplimentare privind restituirea imobilelor naționalizate