Servicii complete în materia retragerii unui asociat/acționar din cadrul unei societăți (comerciale) înființate în România

O persoană fizică/juridică care deține calitatea de asociat/acționar în cadrul unei societăți (comerciale) înființate în România se poate retrage din această calitate, în condițiile legii.

Retragerea unui asociat/acționar din cadrul unei societăți (comerciale) se poate realiza, în principiu, prin următoarele moduri:

  • cesiunea tuturor părților sociale/acțiunilor deținute;
  • retragerea în cazurile prevăzute de actul constitutiv al societății;
  • retragerea în cazurile prevăzute de lege.

Primul caz de retragere constă în încheierea unui contract de cesiune, prin care persoana care deține calitatea de asociat/acționar în cadrul societății își înstrăinează toate părțile sociale/acțiunile către o altă persoană.

Persoana care dobândește părțile sociale/acțiunile poate fi un alt asociat/acționar sau, după caz, un terț față de societate.

Al doilea caz de retragere constă în întrunirea anumitor condiții impuse de actul constitutiv al societății și parcurgerea anumitor etape/formalități.

Al treilea caz de retragere constă în întrunirea anumitor condiții impuse de lege și parcurgerea anumitor etape/formalități.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia retragerii unui asociat/acționar din cadrul unei societăți (comerciale) înființate în România, constând, printre altele, în:

  • verificarea cazurilor și condițiilor impuse de lege, respectiv de actul constitutiv al societății (comerciale) în cauză, privind retragerea asociatului/acționarului din cadrul societății;
  • asistență juridică și reprezentare în vederea retragerii asociatului/acționarului din cadrul societatii (comerciale) în cauză.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Retragerea din calitatea de asociat

Alte informații privind Verificarea situației unei companii